ތިލަމާލެ ބުރިޖު

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަށާތީ މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރުން މަނާ!

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ތިލަމާލެ ބްރިޖު އަވަސްކުރަން އެފްކޮންސްއަށް 185 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ އެސީސީއަށް

1

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރައްދު ރައީސް ޔާމީނަށް: ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހިލޭ ނޭޅުއްވީ ކީއްވެތޯ؟

ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ އަކަ މީޓަރަކަށް 6،325 ޑޮލަރު، ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ އަކަ މީޓަރަކަށް ޖެހެނީ 3،800 ޑޮލަރު!

ތިލަމާލެ ބުރިޖު އަވަސްކުރަން ކަމަށްބުނެ ދޭން އެދުނު 26 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ރައީސް

ވަކި މީހަކު ވެރިކަމުގައި ހުރީތީ ގައުމުތަކުން ކަންކަން ކޮށްދޭނަމަ އެއީ ގޯހެއް: ރައީސް

ތިލަމާލެ ބުރިޖެއް ނުނިންމޭނެ، ރަނގަޅީވެސް ނުނިންމުނިއްޔާ: ޔާމީން

1

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވުނު ނަމަ ޗައިނާގެ އެހީގައި ތިލަމާލެ ބުރިޖު ހިލޭ އެޅުނީސް: ޔާމީން

އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި މާލެ އާއި ވިލިމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލެވޭނެ: އެފްކޮންސް

ތިލަމާލެ ބުރިޖަށް ބޭނުންވާ ކޮންކުރީޓް އެސްޓީއޯއިން ޓެސްޓުކޮށްފި

2