ވައްކަމާއި ފޭރުން

މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވައްކަން އެންމެ ގިނައީ މި އަހަރު

ޗެކުތަކަކަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ދަނިކޮށް ރަހީނުކޮށް ފޭރިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ ގުދަނެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކޮށްފި

އަދުހަމް، ޓެކްސީއަކުން ފޭރުމުގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ކުށް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ފުލުހުންގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް

ދެ އަހަރު ކުރިން ގެއްލިގެން ހުށަހެޅި ސައިކަލެއް ހޯދައިފި

މާމިގިލީ ގެއަކުން ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ގައްދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެމަފިރިއެއްގެ ގެއިން 90،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ފޭރެން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކައިރިން މީހަކަށް ހަމަލާދީ 2800 ޑޮލަރު ފޭރިގަނެފި

ރަނގަޅު މުސާރައަކާއެކު ވަޒީފާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި

މާޅޮހު ކޯޓު ފަޅާލައި ތިޖޫރީ އަކާ ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށް ނަގައިފި

« 1