ވައްކަމާއި ފޭރުން

ފިހާރައަކުން ބޮޑީސްޕްރޭ ފުޅިއެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ވަގު ސްލިޕްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން 170،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިސޯޓަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމުން 23،600 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް!

އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ވައްކަމަކީ 2018 އިން ފެށިގެން ހިންގަމުން އައި ކަމެއް، ޝާމިލުވަނީ އެއްބައެއް

1

އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ފައިސާ ހޯދި މީހުންގެ ތެރޭ އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފެއް، މައްސަލަ އެމްޕީއެލްއިން ވެސް ބަލަނީ

އައިފޯން 14 ގެނެސްދޭ ކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދި މައްސަލައެއް

1

އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ގުޅައިގެން ފައިސާ ހޯދި ދެމީހަކު ހޯދަނީ

ތިޖޫރިއެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 30 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި

މާލޭގެ ދެކުނު ބަނދަރުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް، ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި

މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގުންގެ ބަޔަކު ބާސެލޯނާގެ އަބަމިޔާންގެ އަތްފައި ބަނދެ ލޫޓުވާލައިފި

« 1 ...