Close

މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލައިސަންސް ލިބުނު ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް އެޗްޑީސީ

ފަތުރުވެރިންނަށް މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އުރީދޫން ޖަލްބޫޓްއާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ދިރާގަށް 34: މާދުރުގައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހީން ގުޅުވާލައި މުޅިރާއްޖެއަށް ގެނެސްދިނީ އިންގިލާބީ ބަދަލެއް

ދިރާގުން 450 ރުފިޔާއަށް 50 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭ އޮފާއެއް

އިތުރު ޑެއިލީ ޑޭޓާއާއެކު ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް މިހާރު މާ ސަޅި!

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދިރާގުން ދަރިވަރުންނަށް ޕެނެލް ޑިސްކަޝައެއް ބާއްވައިފި

ސައިބަރ ކްރައިމް އާއި ޑޭޓާ ޕްރައިވަސީގެ ބިލެއް އަންނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ: ފައްޔާޒު

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް އެދިގެން ސެމްސަންގް ޒީ ފޯލްޑް 3 ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އިންޓަނެޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާ އެއްގޮތަށް ހިދުމަތްތައް ދޭތޯ ބަލާނެ، ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ފިޔަަވަޅު އަޅާނަން: އިލްޔާސް

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އިތުރު ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފުކުރަން ލާޒިމުކޮށް ތަފްސީލުތައް އިއުލާނުކޮށްފި

1

ސަރުކާރުން ނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އުރީދޫން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ނަޖީބް ހާން

2

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ރައީސްގެ ނިންމެވުމުގެ މަތީން މި ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ދިރާގުން މަރުހަބާ ކިޔަން: އިސްމާއީލް

1
« 1