ސްޕެއިން

ކުއާޓާގައި ބްރެޒިލާ ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ހޯދަން ސްޕެއިނަކުން ނޫޅޭނެ!

މެކްސިކޯ ކޯޗުގެ "ފެވަރިޓް"އަކީ ސްޕެއިން، ބުނަނީ ތަށި ނަގާނީވެސް ސްޕެއިން ކަމަށް!

ސްޕެއިނާ އެއްވަރުކޮށް، ޖަރުމަނުން އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް: ސްޕެއިން 1-1 ޖަރުމަނު (ފުލްޓައިމް)

ހަމަޖެހިލާފައި އޮތް ސްޕެއިނުން ''ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފައި'' އޮތް ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: ކޮސްޓަ ރީކާ އަތުން ސްޕެއިނަށް ހަތް ތަރީގެ މޮޅެއް

ސްޕެއިން ހަމައެއް ނުޖެހޭނެ، މާބޮޑަށް ތައުރީފޫ ކުރުމަކީ ގޯހެއް: އެންރީކޭ

ޗާލު ކުޅުމަކާއެކު ސްޕެއިނަށް ހަތް ތަރީގެ މޮޅެއް، ތާރީހު ލިޔެލައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް: ސްޕެއިން 7-0 ކޮސްޓަ ރީކާ (ފުލްޓައިމް)

މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ސްޕެއިންގެ ކޯޗު އެންރިކޭ މީޑިއާ ޕްރެޝަރެއްގައި

ރާމޯސްއަށް ޖާގައެއް ނެތް، ސްޕެއިންގެ ސްކޮޑު އިއުލާންކޮށްފި

ޕީކޭގެ ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރު ނިމުމަކަށް، ވައުދުވީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެނބުރި ބާސާއަށް ދާނެކަމަށް

« 1