ސްޕެއިން

އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިހުރި ފިިރިހެން މީހާގެ ރެކޯޑު ސްޕެއިންގެ 112 އަހަރުގެ މީހަކަށް

އިޓަލީއާއި ޖަރުމަނަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް، ސްޕެއިންއަށްވެސް ފަސޭހަ މޮޅެއް

"މުބާރާތްތައް ގިނަ ވެގެން ގޮސް ކުޅުންތެރިންނަށް ނުކަތާވަރު ވާނެ"

ބަލިނުވެ 36 މެޗު ހަމަކޮށް އިޓަލީން ވަރުގަދަ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

28 އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޕެއިން ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ބަލިވެއްޖެ

ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ބްރެޒިލުން ރަން މެޑަލް ދިފާއުކޮށްފި

އިތުރު ވަގުތުގައި އަސެންސިއޯ ޖެހި ގޯލާއެކު ސްޕެއިން ފައިނަލަށް

ސެމީގައި ބްރެޒިލް ނުކުންނާނީ މެކްސިކޯއާ ދެކޮޅަށް، ސްޕެއިންއާ ޖަޕާނުގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

އާޖެންޓީނާ އާއި ޖަރުމަނު އަދި ފްރާންސް ކަޓައިފި، ސްޕެއިން އާއި ބްރެޒިލް ކުއާޓާއަށް

އެންރީކޭއާއެކު ސްޕެއިނުން އުފެއްދީ ރަން ޖީލެއް، ޔޫރޯގެ ވަދާއީ ސަލާމާއެކު އަމާޒު ވޯލްޑްކަޕަށް

ޕެޑްރީއަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ތައުރީފު: "އިނިއެސްޓާވެސް 18 އަހަރުގައި އެވަރަށް ނުކުޅޭ"

2008 ގެ ހަނދާންތަކަށް ބަދަލު ހިފައި، ސްޕެއިންގެ ހިތްތައް ކުދިކުދިކޮށްލައި އިޓަލީ ފައިނަލަށް

« 1