ސްޕެއިން

ދިޔަތިކި ކޮލަމް: ސްޕޭނު އިސްލާމީ އާފަތިހަކަށް އަލިވިލެނީއެވެ - 02

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ތިންލައްކައަށް، ގިނަ ބަޔަކު މަރުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ލަފާކުރައްވައިފި

ދިޔަތިކި ކޮލަމް: ސްޕޭނު އިސްލާމީ އާފަތިހަކަށް އަލިވިލެނީއެވެ.

6

ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކާ ގާތަށް، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ބައިލައްކައަށް އަރަނީ

ކޮވިޑު ޖެހިގެން އަވަހަރާވި ފުރަތަމަ ޝާހީ ބޭފުޅަކަށް ސްޕެއިންގެ ޕްރިންސެސްއެއް

ކޮވިޑް 19 : ސްޕެއިންގެ ނައިބު ބޮޑު ވަޒީރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، އެގައުމުގައި މަރުވި މީހުން ޗައިނާއަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 : މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މެނޭޖަރު ގުއާޑިއޯލާ އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ސްޕެއިނަށް ހަދިޔާކޮށްފި

1

މަނީ ހައިސްޓްގެ އިންސްޕެކްޓަރު ރަކޭލް، ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ސްޕެއިން ލޮކްޑައުނަކަށް، ފްރާންސްގެ ބޮޑުބައެއް ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން އަދި ފްރާންސާއި ޖަރުމަނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

އިކާ ކަސިއަސް، ސްޕެއިން އެފްއޭގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

« 1