ސްޕެއިން

ވޯލްޑްކަޕުގެ ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި އެންމެ ނަސީބުދެރަ ޓީމަކީ ސްޕޭނެވެ.

ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން، ފުރަތަމަ ތިން ޕެނަލްޓީ ޖަހާނެ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައެޅީވެސް އަހަރެން: ސްޕެއިން ކޯޗު

ގަދަފަދަ ސްޕެއިން ކަޓުވާލައި، މޮރޮކޯ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ކުއާޓާއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ސްޕެއިން 0-0 މޮރޮކޯ (0-3)

1000 ޕެނަލްޓީގެ ހޯމްވޯކެއް ހަދަން ބުނިން، އެ ހޯމްވޯކް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ސްޕެއިން ކޯޗު

މޮރޮކޯ މިރޭ ނުކުންނާނީ ތާރީހު ލިޔެލުމުގެ އަޒުމުގައި، ސްޕެއިނާ ކުރިމަތިލާނީ ޕްލޭނަކާއެކު: ރެގްރަގޫ

ބޮޑު ދެބާރު ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅި މަރަށް ތެޅުނު މަންޒަރު، ޖަރުމަނުގެ ބޮޑުލަދަކީ ސްޕެއިން ކޯޗު ބޭނުންވި ގޮތްބާ؟

ޖަޕާނުން ޔޫރަޕުގެ ގަދަ ދެ ބާރު "މުށުތެރެއަށް"، ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

އިތުރު ހައިރާންކުރަނިވި މޮޅަކާއެކު ޖަޕާނަށް ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ، ބައްޔަކާއެކު ވެސް ސްޕެއިން ގަދަ 16 އަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަޕާން 2-1 ސްޕެއިން (ފުލްޓައިމް)

އޭޝިއާ ޔޫރަޕުގެ ފަރަގު އަންނަނީ ކުޑަވަމުން: ޖަޕާންގެ އަމާޒަކީ 2050ގެ ވޯލްޑް ނެގުން!

ކުއާޓާގައި ބްރެޒިލާ ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ހޯދަން ސްޕެއިނަކުން ނޫޅޭނެ!

« 1