ށ. ކޮމަންޑޫ

މިލަންދޫ، ނާވައިދޫ އަދި ހޯރަފުށި އަތޮޅު ފައިނަލަށް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އާ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާޝިދު މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ރާޝިދު މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން މާދަމާ

ކޮމަންޑޫ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށްފި، ރާޝިދު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 240 ވޯޓުގެ ފަރަގަކުން

ވަން ފޮޓޯ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލުން

ޖެހި ހިސާބު ދިމާވެއްޖެ، އެމްޑީޕީ ދެމި އޮންނާނީ ނަތީޖާ ނެރޭ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި: ނިޔާޒް

1

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅުވައިލުމާއި އިންތިހާބާ ގުޅުމެއް ނެތް: ހަސަން ލަތީފް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ރާޝިދަށް ރައީސް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، އެމްޑީޕީގެ ރާޝިދަށް

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން: ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން ކުރިއަށް

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން: ކޮމަންޑޫ ދެވަނަ ފޮއްޓާއި ފޯކައިދޫ އެއްވަނަ ފޮށި ބަންދު ކޮށްފި

« 1