Close

އުނގޫފާރު

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

މިމްރާހުގެ ކުއްލި މަރާއެކު އުނގޫފާރާއި ފުޓުބޯޅަ އާއިލާއަށް ޝޮކެއް، އެކުވެރީންނަށް ހަށިގަނޑު ފެނުނީ މޫދު އަޑިން

1

އުނގޫފާރުގައި ފީނަން ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އެމްޓީސީސީ ނޯތު ލީގު: އަލިފުށީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، އުނގޫފާރު އެއްވަނައަށް

އެމްޓީސީސީ ނޯތު ލީގު: ދުވާފަރުން މޯހަންގެ އުނގޫފާރު ހިފަހައްޓައިފި

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުމާއި އުނގޫފާރާއި މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކަން ފެށޭވަރު ވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ބިއްލޫރި ޝީޓުތައް ދަށުވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

މޯހަންގެ އަމާޒު އުނގޫފާރު ޕްރިމިއާ ލީގަށް ގެނައުމަށް، ޗެލެންޖުތައް ގިރާކުރަން ތައްޔާރު!

އުނގޫފާރުގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން، ރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

އުނގޫފާރު މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް

މަތިކޮމަންޑޫ ހިއްކުމަށް ވެލިނެގުމުގެ މައްސަލަ: އީޕީއޭއިން ބުނަނީ ވެލިނަގަނީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް

« 1