ޕޯޗުގަލް

އަލީ ދާއީގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައި ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ރޮނާލްޑޯ

ކަންސެލޯ، ލޯބިވެރިޔާ ގާތު އިންނަން އެހީ ރާއްޖޭގައި

ފްރާންސާއި ޖަރުމަނު އަދި ޕޯޗުގަލްއާ އެކު މަރުގެ ގުރޫޕުވެސް މަރު! ދިޔައީ "ޗޮކުން"!

ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް، ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލާއި ރޮނާލްޑޯ ރޮއްވާލައި ބެލްޖިއަމް ކުއާޓާއަށް

ޔޫރޯ: ޕޯޗުގަލް 0-1 ބެލްޖިއަމް

ޕޯޗުގަލާއި ޖަރުމަނަށް ސަލާމަތެއް ނެތް، ގަދަ 16ގައި ވެސް އުނދަގޫ ޓެސްޓެއް!

މަރުގެ ގުރޫޕުގެ ގަދަ ހިފުންތައް، ފަހު ކަށިގަނޑާ ހަމަޔަށްވެސް ސަޕޯޓަރުން ތިބެން ޖެހުނީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން!

މަރުގެ ގްރޫޕުގެ "ބިޔަ" ޓީމުތައް އެކުގައި ގަދަ 16 އަށް، ހަންގޭރީން ހިތްވަރުކުރި

ޔޫރޯ: ޕޯޗުގަލް 2-2 ފްރާންސް

މަރުގެ ގްރޫޕުގައި ފްރާންސަށް ގަދަ 16 ޔަގީންވެފައި، އެހެން ޓީމުތަކަށް އޮތީ ކޮންމެ މަގެއް؟

1

ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ކުރިއަށް

1

ޔޫރޯ: ޕޯޗުގަލް 2-4 ޖަރުމަން

« 1