ސިޔާސީ

ހަތް އަހަރަށް ފަހު އަމީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ނަޝީދު ވިދާޅުވިހެން މޭޒުތަޅާމަންޒަރެއް ނެތް، ދެރައީސުންގެ "މެޗުއަޑް" ނިންމުން ރީނދޫ ލަޝްކަރުގެ ހައްގުގައި

ގަރާރު ނެގުމަކީ ނަޝީދަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބެއް ނޫން، އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބޭފުޅަކީ ނަޝީދު: ރީކޯ މޫސަ

1

ބަރުލަމާނީގެ ވޯޓު ނެގިނަމަ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވީސް، ނަޝީދުގެ ނިންމެވުން ރަނގަޅު: ރޮޒެއިނާ

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ކައުންސިލަރުން ނުހިމެނޭތީ ދެ ރައީސުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އަނެއްކާވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް، ރައީސް ސޯލިިހުގެ ރައްދެއް: އިންތިހާބުގެ ކުރިން ކޯލިޝަނެއް ނުރޫޅޭނެ!

ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަން ރައީސް ނަޝީދު އެއްބަސްވެއްޖެ!

އެކްސްކްލޫސިވް: ބަރުލަމާނީ ގަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަޝީދާއެކު ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވުނު: ރައީސް

ކޮންގްރެސްގައި މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ވާހަކަދެއްކެވުމުން ނަޝީދު ރަތަށް، ހޫނު ރައްދެއް!

2

އެކްސްކްލޫސިވް: ނިޒާމީ ވޯޓު ނުނެގިޔަސް 47000 މެންބަރުންގެ ވޯޓު ނުގެއްލޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސްގެ ރައްދު ނަޝީދަށް

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ގޮފިތައް ހަދައިގެން ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ބައިވެރިން ރަތަށް!

ބަރުލަމާނީއަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރީ މައުމޫނާ ވާދަކޮށް އޮތް ތާއީދު ބެލުމަށް، ނިޒާމަށް ތާއީދުކުރާތީއެއް ނޫން: މޫސަ

6 ...