ޕިލިޕީންސް

ފިލިޕިންސްގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގައި 281000 ބިދޭސީން އެބަ ތިބި، ސާފު ނުވާ ބައެއްވެސް އެބަ އޮތް: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑަށް ޗައިނާގެ ބޯޓުތަކުން ނަޖިސް އަޅާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ފިލިޕީންސްގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ޖަލަށްލާން ޖެހިދާނެ: ރައީސް

ތޫފާން ވެމްކޯގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 53 އަށް

ތޫފާން ވެމްކޯ ފިލިޕީންސަށް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ތޫފާން ގޯނި އަރައި ފިލިޕީންސްގެ ބައެއް މީހުން މަރުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ހާ ތަޅާފޮޅާ މުބާރާތެއް ހުއްޓުވަން ދިޔަ ފުލުހަކަށް ހާލެއް ހަމަލަދީ ފުލުސް މީހާ މަރާލައިފި

ފިލިޕީންސްގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭނޭ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ފިލިޕީންސްގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގައި ފޭސް ޝީލްޑް އަޅަން މަޖުބޫރުކޮށްފި

ފިލިޕީންސުން އައި ބަޔަކާ އެޗްއައިއެޗުން ބައްދަލެއް ނުވާނެ، އެޗްއައިއެޗުގައި ފިލިޕީންސުން އައިމީހުން ނުތިބޭނެ: މަބްރޫކް

ލޮކްޑައުނާ ހިލާފުވާ މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހަން އަމުރު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ދެއްވައިފި

« 1