ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އޭސީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނަޝީދު ލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނަށް ނައިބު ރައީސް ކޮމަންޑުއަށް

ރައީސް ޔާމީން، ކެމްޕޭނަށް ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ތަރައްގީކޮށްދޭން އާދޭސްކުރުމުން ވެސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވި ތަރައްގީއެއް ނެތް: ރާޝިދު

1

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި މަރުވެފައިވާ ހަ މީހެއްގެ ނަން އޮތްކަމުގެ ޝަކުވާ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރޭ: ފުއާދު

ދެމިހުންނާނީ ހުސެއިންގެ ތަސައްވަރު ދިރުވުމަށް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން: ރާޝިދު

ހަންނާނު ހޮވައިދީފިނަމަ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު މެދުނުކެނޑި މަޖިލީހުގައި އިއްވައިދޭނަން: ނާޒިމް

ހަންނާނަކީ ފަސްބައިގައި އެއްވެސް ކިލަނބުކަމެއް ނެތް، އިހުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް: ދުންޔާ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

« 1 ...