ޕައުލް ޕޮގްބާ

ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އަނިޔާވެ، ޕޮގްބާ ދެމަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ފްރާންސަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމެއް ނޫން: ޕޮގްބާ

ބްރޫނޯގެ ހެޓްރިކެއް، ޕޮގްބާގެ ހަތަރު އެސިސްޓް، ޔުނައިޓެޑަށް ފަސް ތަރީގެ މޮޅެއް

1

މުސްލިމް ކުޅުންތެރިން ކުރިމަތީ ބިޔަރު އިޝްތިހާރު ނުކުރަން ނިންމައިފި

1

ޕޮގްބާއަކީ މުސްލިމެއް، ޕްރެސް މޭޒުމަތީގައި ހުރި ބިޔަރުފުޅި ދުރުކުރުމުން ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ ތައުރީފު

އޯލްޑް ޓްރެފޯޑުގައިވެސް ފަލަސްތީނު ދިދަ ވިހުރުވާލައިފި، ޕޮގްބާ އާއި ޑިއާލޯއަށް ތައުރީފު

ޕޮގްބާގެ ހިތްގައިމު ގޯލާއެކު ޔުނައިޓެޑް މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި، ސިޓީ އަރައި ދެވަނައިގައި

ޕޮގްބާގެ ގޯލާއެކު ޔުނައިޓެޑް އެއްވަނައަށް

ޕޮގްބާ ހުރީ މާޔޫސް ކަމުގައި، ކްލަބު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: އެޖެންޓް

ޔުނައިޓެޑްގައި ޕޮގްބާ ހުރީ އުފަލަކުން ނޫން: ފްރާންސް ކޯޗު

އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް މެކްރޯން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއެކު ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށްދާން ނިންމި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ޕޮގްބާ ދޮގުކޮށްފި

« 1