ޕައުލް ޕޮގްބާ

ޕޮގްބާ އާއި ޑިމަރިއާ އިއުލާންކުރަން ޔުވެންޓަސް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޕޮގްބާގެ ބޭބެ އިންޑިއާ ލީގުގެ އޭޓީކޭ މޯހުން ބަގާންއަށް

ބޮޑު އަގުގައި ގެންދިޔަ ޕޮގްބާ، ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލާނެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި

ރައިއޯލާ: ޕިއްޒާ ޝެފަކުން "ސުޕަ އެޖެންޓް" އަކަށްވި ދަތުރުގައި ނަފުރަތާއި ލޯބި!

މި ސީޒަނަށްފަހު ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަނީ

އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯ ކުޅުން އެކަށީގެންވޭ، ޕޮގްބާއަށް އަނިޔާވެ ސީޒަން ނިމިއްޖެ

ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އަނިޔާވެ، ޕޮގްބާ ދެމަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ފްރާންސަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމެއް ނޫން: ޕޮގްބާ

ބްރޫނޯގެ ހެޓްރިކެއް، ޕޮގްބާގެ ހަތަރު އެސިސްޓް، ޔުނައިޓެޑަށް ފަސް ތަރީގެ މޮޅެއް

1

މުސްލިމް ކުޅުންތެރިން ކުރިމަތީ ބިޔަރު އިޝްތިހާރު ނުކުރަން ނިންމައިފި

1

ޕޮގްބާއަކީ މުސްލިމެއް، ޕްރެސް މޭޒުމަތީގައި ހުރި ބިޔަރުފުޅި ދުރުކުރުމުން ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ ތައުރީފު

« 1