Close

އޮލިމްޕިކްސް

2021 ރިވައިންޑް: ޔޫރޯގެ "ނަމޫނާ މަންޒަރު"، މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ޓްރާންސްފާ

އެމެރިކާ އިން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބެއިޖިންގް ވިންޓަ އޮލިމްޕިކްސް ބޮއިކޮޓުކޮށްފި

ލޮސް އެންޖަލިސް 2028ގެ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ރާއްޖޭގެ ބީޗު ވޮލީބޯޅަ ޓީމެއް ފައްކާ ކުރަނީ

ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ބްރެޒިލުން ރަން މެޑަލް ދިފާއުކޮށްފި

ޖަޕާން ބަލިކޮށް މެކްސިކޯއިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

އުމުރުން 14 އަހަރު ޑައިވަރު ގުއާން ރަން މެޑަލް ހޯދީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކާއެކު

އޮސްޓްރޭލިއާ އެތުލީޓުން ދިޔައީ އޮލިމްޕިކް ވިލެޖުގެ އެނދުތަކާއި ފާރުތަކަށް ގެއްލުން ދީފައި!

1

އިތުރު ވަގުތުގައި އަސެންސިއޯ ޖެހި ގޯލާއެކު ސްޕެއިން ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީގައި މެކްސިކޯ ކަޓުވާލައި، އެންމެ ފަހުގެ އޮލިމްޕިކް ޗެމްޕިއަން ބްރެޒިލް ފައިނަލަށް

ރެފިއުޖީ ޔުސްރާ މަރްދިނީ ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތްވެ ޓޮކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި

ސެމީގައި ބްރެޒިލް ނުކުންނާނީ މެކްސިކޯއާ ދެކޮޅަށް، ސްޕެއިންއާ ޖަޕާނުގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

އާޖެންޓީނާ އާއި ޖަރުމަނު އަދި ފްރާންސް ކަޓައިފި، ސްޕެއިން އާއި ބްރެޒިލް ކުއާޓާއަށް

« 1