Close

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު

ބަންގުލަދޭޝް ބަލިކޮށް، ރާއްޖެއިން ނިންމާލީ މޮޅަކުން

ކާވާ ވޮލީބޯލް ޗެލެންޖް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކަޒަކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް

ހިތްވަރާއެކު ފަހަތުން އަރައި ދެސެޓު ގެންދިޔަ ރާއްޖެ ބަލިވެ، ކަރުނައިގެ ނިމުމަކާއެކު ރިހި މެޑަލް!

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް: ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މެލޭޝިއާއަށް

ފައިނަލަށް ނުކުންނާނީ މާ ވަރުގަދަކޮށް، ސަޕޯޓަރުން ރަތް ކުލައިން ފުރާލަދީ!

ރާއްޖެ ކަޓުވާލައި މެލެޝިއާ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް

މެލޭޝިއާ ބަލިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ފައިނަލަށް

ސިންގަޕޫރު ފައިނަލަށް، ފައިނަލްގެ ޕްލޭ އޮފްގައި ރާއްޖެއާއި މެލޭޝިއާގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް: ފިރިހެން ޓީމުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ސީދާ ތިން ސެޓުން ސިންގަޕޫރު ބަލިކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު އަތުން ވެސް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

އަފްގާނިސްތާނުން މެލޭޝިއާވެސް ބަލިކޮށްފި

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީމުވެސް މެލޭޝިއާ އަތުން ބަލިވެއްޖެ

« 1