ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު

ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމުން ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ތިން މެޗެއް

ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ދާ ސީނިއާ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ޒުވާން ތިން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފުރުސަތު ދީފި

ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ވޮލީ ޓީމު ދާނީ ކާއްޓޭއާއެކު، ޔޫރަޕް ކޯޗު ހަވާލުވާނީ މުބާރާތަށް ފަހު

ބީޗް ވޮލީބޯޅަ: އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން އިމްތިނާން އާއި އަރީޝާ އަށް، ފިރިހެން ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ކޯކޭ އާއި ޑެންޒޯ

ޒުވާން ވޮލީ ޓީމު އެކުލަވާލައިފި، ޓީމަށް އާ އުންމީދުތަކެއް!

ހަތް ޒޯނަކަށް ރާއްޖެ ބަހާލައި، "ރާއްޖެ ވޮލީބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" އަންނަ އަހަރު ބާއްވަނީ

އަންނަ މަހު ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ފަރިތަކުރުން ފަށަނީ

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު އަނެއްކާވެސް ސާބިއާގައި ކޭމްޕުކޮށްފި

ތިންވަނަ ހޮވުމަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއަށް ރިހި މެޑަލް، ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް

ބަންގުލަދޭޝް އަތުން ވެސް ރާއްޖެއަށް މޮޅެއް، ރާއްޖެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ބޮޑު އުންމީދެއް

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

1
« 1