Close

މޮރޯކޯ

މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެމީހުންގެ މައިންނަކީ ރާމާމަކުނުތަކެއް ކަމަށް ޑެންމާކުގެ ޓީވީން ސިފަކޮށްފި!

1

މޮރޮކޯ ޓީމަށްވެސް ރައްޔިތުން ކީ ޗެމްޕިއަނުންގެ މަރުހަބާއެއް

ހިތްވަރުގަދަ މޮރޮކޯ ބަލިކޮށް، ކްރޮއޭޝިއާއިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް: ކްރޮއޭޝިއާ 2-1 މޮރޮކޯ (ފުލްޓައިމް)

ކުޅެން ބޭނުންވީ ފައިނަލް، ދެން އޮތީ މެޑައްޔަކުން ނިންމާލުން: ރަކްރާކީ

ސެމީގައި ރެފްރީ ގޯސްތަކުން ދެ ޕެނަލްޓީ ގެއްލުނު ކަމަށްބުނެ، މޮރޮކޯއިން މައްސަލަ ޖައްސައިފި

ފޮޓޯ: މޮރޮކޯ ބަލިކޮށް ފްރާންސް ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލަށް

މޮރޮކޯ ޓީމަށް މުޅި ފުޓުބޯޅަ ދުނިޔެ ފަހުރުވެރިވާނެ، ފައިނަލްގައި އަހަރެން ސަޕޯޓުކުރާނީ ފްރާންސަށް: މޮރޮކޯ ކޯޗު

މޮރޮކޯގެ ވޯލްޑް ކަޕް ދަތުރު: ޝުކުރުގެ ސަޖިދައާއިއެކު އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ސެލިއުޓް، ތާރީހުން ރަން ވަނައެއް

މޮރޮކޯގެ ހުވަފެނީ ދަތުރަށް ނިމުން، ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ ރޫހުގައި ފައިނަލަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ފްރާންސް 2-0 މޮރޮކޯ (ފުލްޓައިމް)

މޮރޮކޯ ކޯޗުގެ ބޮލަކީ އެވޮކާޑޯ ބޮލެކޭ ބުނި މީހުން ކޮބާ؟

« 1