މޮރޯކޯ

އަޝްރަފު ހަކީމީގެ ފައިސާ އާއި މުދަލުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހޯދާން އުޅުނު އަނބިމީހާއަށް ބޮޅެއް!

މޮރޮކޯގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހަށް އިތުރު ކާމިޔާބީއެއް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބްރެޒިލް ބަލިކޮށްފި

ހަކީމީގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތަކެއް

އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ހުސްވި އަހަރު އެންމެ ގިނަބަޔަކު ޒިޔާރަތްކުރި ތިންވަނަ ގައުމަކަށް މޮރޮކޯ!

އަލްޖީރިޔާ އާއި މޮރޮކޯގެ މެދުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ޒަމާންވީ އަރައިރުންތަކުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

ފްރާންސްގެ އަރަމުން އަންނަ ތަރި ހުސްނީ ބޭނުންވަނީ މޮރޮކޯއަށް ކުޅެން!

1

މޮރޮކޯގެ ތަރި އޮނާހީ ހޯދަން ބޮޑެތި ކްލަބުތަކަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެމީހުންގެ މައިންނަކީ ރާމާމަކުނުތަކެއް ކަމަށް ޑެންމާކުގެ ޓީވީން ސިފަކޮށްފި!

1

މޮރޮކޯ ޓީމަށްވެސް ރައްޔިތުން ކީ ޗެމްޕިއަނުންގެ މަރުހަބާއެއް

ހިތްވަރުގަދަ މޮރޮކޯ ބަލިކޮށް، ކްރޮއޭޝިއާއިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް: ކްރޮއޭޝިއާ 2-1 މޮރޮކޯ (ފުލްޓައިމް)

ކުޅެން ބޭނުންވީ ފައިނަލް، ދެން އޮތީ މެޑައްޔަކުން ނިންމާލުން: ރަކްރާކީ

« 1