މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އައްޑޫއަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިޔާފުލެޓުތަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ގޯސް، ތަޅައިލަންވެސް ވިސްނިން: އަސްލަމް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަލަތު ކައިވެންޏަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެދި އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތައް ދޫކުރާނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

6

ވަން ފޮޓޯ: ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކުރުން

އާރްސީސީން އިމާރާތްކުރާ "ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންސް" މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފި

މާލެ ކައިރީން ބިން ހިއްކައިގެން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޕްލޭން އަންނަ މަހު އިއުލާނު ކުރަނީ

ރަށްރަށުން މީހުން ބަދަލު ކުރުމަކީ މުސްތަގުބަލު މަރައިލުން، އެވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ 151 މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން: އަސްލަމް

1

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބިން ހަވާލުކުރުން މަޑު ޖައްސާލަން އޭސީސީން ވަނީ އަންގާފައި: އަސްލަމް

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން މުއިއްޒު އާއި އަސްލަމް އަދި ރައީސް އޮފީސް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަލިފުށީގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން ނިންމި ސަބަބަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ނައިފަރުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ތިން ވަޒީރަކު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

« 1 ...