މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ފުލެޓު ދިނުމަށް ވަކި ބައެއްގެ ލިސްޓެއް ނޯންނާނެ، އެއީ ހަގީގަތެއްނެތް ވާހަކައެއް: އަސްލަމް

1

އަމީނީމަގު ނިންމަން ދީފައިވާ އާ ތާރީހަކީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަސް: އަސްލަމް

އެއްވެސް ތަނަކުން ގަހެއް ނެގުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ގަސްތައް ނަގާ މައްސަލަ: އޮފިއެލޭގަސްތައް ނަގަން ޖެހެނީ އޭގެ މޫތަކުން މަގުތައް ހަލާކުވާތީ: އަސްލަމް

ދާންދުއަށް އިތުރުކުރި ބިމުގައި ހައުސިން މަޝްރޫއެއް ހިންގާނަން: އަސްލަމް

ދާންދޫއަށް އިތުރުކުރި ބިން ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓް އަލުން ބަހައްޓައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރި 165 ރޯހައުސް ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކުރުވަން ފާހެއް ނުވި

ގަވާއިދު ގެޒެޓް ނުކުރުމަކީ، މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ގާނޫނާ ހިލާފުވުން، ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ދެކެން: ނަޝީދު

މާލެއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުން އަންނަ މެއި މަހު ކަނޑައެޅޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ނުކޮށް، މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފުވެފައި: ކޮމިޓީ

2
« 1 ...