މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އެމްޓީސީސީގެ "ބޮޑު ޖައްރާފާ"ގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު، ދާންދޫ ބިންހިއްކުން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންތަކުގައި މައްސަލަ ގިނަވެ، ބައިބަޔަށް ފާސްކޮށްދެނީ

އަތޮޅުތެރެ ތަރައްގީ ނުކުރެވި އޮތީ މާލެއަށް މީހުން ޖަމާކުރަން ޔާމީން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތުން: އަސްލަމް

ބަންޑާރަ އުސޫލުން ގޯތި ދިނުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

މާލޭ މީހުންނަށް ދޭ ގޯއްޗަށް 10،000 ފޯމު ލިބިއްޖެ: އަސްލަމް

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނަށް އެދުނު 237 ފަރާތަކަށް 130 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އެޕްރޫވްކޮށްފައި: އަސްލަމް

ގޯއްޗަށް ނުލެވޭނީ އެހެން ރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އޮވެފައި، ހިޖުރަކޮށް މާލޭ ދަފުތަރުގައި ޖެއްސި ފަރާތްތަކަށް: އަސްލަމް

ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރުމަކީ ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކަން ފެށޭވަރު ވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ފަރެސްމާތޮޑާގެ "ހެރަހަމަގު ބަގީޗާ" ހުޅުވައިފި

މާލޭ ރަށްވެހިން މާނަކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ހިމަނާފައިވާ މާއްދާ ބާތިލުކުރަން ކޯޓަށް ދަނީ

3،000 ގޯއްޗާއި 4،000 ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

« 1 ...