މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ވަން ފޮޓޯ: ފުލެޓު ކޮމެޓީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހުންނަށް ދެ ގޮތެއް، ބަދަލު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބުރާސްފަތީގެ ކުރިން ސޮއިކުރަން އަންގައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް އަށް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ 252767 މީހުންގެ ތެރެއިން 70 ޕަސެންޓަކީ ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުން

އަމިއްލައަށް ގެދޮރުވެރި ނުވެވޭނެ 1337 އާއިލާ މާލޭގައި އެބަތިބި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް: އެހެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުގެވެސް ހަންބޯވާނެ

ގުޅިފަޅު ޕްލޭންގައި 1200 ގޯތި ދޫކުރަން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައި، ވަންޏާ ވާނީ އެއަށްވުރެ ގިނަ: އަސްލަމް

ގުޅިފަޅު ޕްރޮޖެކްޓުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗުކޮށްފި

އޭދަފުއްޓާއި ފުނަދޫގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

ވުޖޫދުގައި ނެތް ކަމަށް ބުނާ 2500 ފުލެޓަކީ ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް މަޝްރޫއެއް: ޑރ. މުއިއްޒު

5

7000 ފްލެޓް މައްސަލަ: މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމީ 52000 ޑޮލަރަށް، ހަވާލުކުރީ 62000 އަށް

2

ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލީ ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން: މިނިސްޓަރު

... 7 ...