މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ

އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީގެ އާންމު ޖަލްސާ: އަރަނި ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ދީމާ، ނިބާލް، ހިމްނާ، ސްމައިލީ އަދި ޒިޔާންއަށް އޮލިމްޕިކްސް ސްކޯލާޝިޕް

2021 ރިވައިންޑް: ސާފާއެކު "ގައުމީ ވަގުތުކޮޅެއް"، ދިނީ ސިސްޓަމް އޯވަހޯލްގެ މެސެޖެއް!

ލޮސް އެންޖަލިސް 2028ގެ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ރާއްޖޭގެ ބީޗު ވޮލީބޯޅަ ޓީމެއް ފައްކާ ކުރަނީ

ރާއްޖެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕެރަލިމްޕިކްސްއަށް، ވާދަކުރާ އެތުލީޓުންނަކީ މާޒިންއާއި ފާތުން

ނަބާގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އިރާންގެ ވަރުގަދަ ސޫރަޔާ އަތުން ބަލި، ސަޖީނާގެ ހީޓްވެސް ނިންމާލައިފި

1

ނަބާގެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ ދުނިޔޭ ރޭންކިން ނުވަ ވަނައާ ދެކޮޅަށް

އޮލިމްޕިކްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފު މުބާލްއާއި ނަބާހާއަށް

ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ޖަޕާނަށް، ޗެފް ޑި މިޝަނަކަށް މުންތަގިމް

1

އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އާ ރައީސަކަށް ޗަމްޕީ، ނައިބު ރައީސުންނަށް އަހުމަދު އިސްމާއީލާއި ތޮލާލް

އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާނެ ފުރަތަމަ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިއަކަށް ނަބާހާ

ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ދާ ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ޝޯޓްލިސްޓު ކޮށްފި

« 1