މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ

ފްރާންސްގައި ދީމާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރާނީ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސެންޓަރުގައި

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: ޓީޓީ އަންހެން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް، ރައީސްގެ މަރުހަބާ!

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

ޖިބޫޓީ ބަލިކުރި ޓީޓީ އަންހެން ޓީމަށް ތުރުކީ އަތުން ނާކާމިޔާބީ، ދީމާގެ ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް!

ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ އިވެންޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ވިހުރާލާނީ ހިމްނާއާއި ވިލްދާން

ގައުމު ތަމްސީލުކުރުމަކީ މަތިވެރި ޝަރަފެއްކަން ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީގެ އާންމު ޖަލްސާ: އަރަނި ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ދީމާ، ނިބާލް، ހިމްނާ، ސްމައިލީ އަދި ޒިޔާންއަށް އޮލިމްޕިކްސް ސްކޯލާޝިޕް

2021 ރިވައިންޑް: ސާފާއެކު "ގައުމީ ވަގުތުކޮޅެއް"، ދިނީ ސިސްޓަމް އޯވަހޯލްގެ މެސެޖެއް!

ލޮސް އެންޖަލިސް 2028ގެ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ރާއްޖޭގެ ބީޗު ވޮލީބޯޅަ ޓީމެއް ފައްކާ ކުރަނީ

ރާއްޖެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕެރަލިމްޕިކްސްއަށް، ވާދަކުރާ އެތުލީޓުންނަކީ މާޒިންއާއި ފާތުން

ނަބާގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އިރާންގެ ވަރުގަދަ ސޫރަޔާ އަތުން ބަލި، ސަޖީނާގެ ހީޓްވެސް ނިންމާލައިފި

1
« 1