Close

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

އެމްޑީޕީ ނާކާމިޔާބުވި ދާއިރާތަކުގައި ކުރަން ޖެހޭ މަަސައްކަތް ދެނެގަނެ އެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: ހަސަން ލަތީފް

2

މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރު ގޮނޑިތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: އެމްޑީޕީ

ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތަށް ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ގައްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް

މާލޭގެ ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިއްޖެ

އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުން މައި ދެ ޕާޓީއަށް ހަމަހަމަ

2

އެމްޑީޕީގެ ހާއްޔަށް ޕީޕީއެމުން ބިސް އަޅައިފި، ބުޅާ ހެދި ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ނަޝީދު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: މާލޭ މީހުން ތިބީ ހަނު، ނުކުތީ އެންމެ 22 ޕަސެންޓް މީހުން!

އިންތިހާބީ މޭޔަރުންނަށް، ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޕާޓީގެ ވެރިކަމަކީ ވިރާސީ ރަސްކަމެއްނޫން ކަން ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ: ރީކޯ މޫސަ

އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބަކީ ޕާޓީގައި އޮތް ބައިބައިވުން: ފައްޔާޒު

ރައީސް ނަޝީދު ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާވިދާޅުވެ، އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު އިދިކޮޅުން އުފަލުން ފޮޅިފައި

5 ...