Close

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

އިންތިހާބީ ޝަކުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަމާ ފަށަނީ

މަގޫދޫގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގެ ތިންވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބު: އެމްޑީޕީއަށް 400 ގޮނޑި، ޕީޕީއެމަށް 325 ގޮނޑި

އިންތިހާބުގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް ނުދާން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

އިތުރު ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ އިންތިހާބު އަލުން ބާއްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި

މާވަށާއި ގާދިއްފުށީގެ ފޮށިތަކަކަށް އަލުން ވޯޓު އަޅަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނުން

ރައީސް ޔާމީން ހިންގި ހުރިހާ ޖަރީމާއެއް އިބޫ ބޮލަށް ފައްތައިފަ، އައްނި އެހެރީ ހުދު ހެދުމުގައި: އިބުރާ

އިންތިހާބަށް ފަހު ސުޖާއުއާއި ރިޒްނާ ރޯދަވީއްލުމަކަށް، ދެއްކެވީ ނަމޫނާ!

އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން މެއި 18 ގައި

2 ...