Close

ޖޯ ބައިޑެން

އެމެރިކާގެ ރައީސް އިންތިޒާމުކުރައްވައިގެން ބޭއްވެވި "ސަމިޓް ފޯ ޑިމޮކްރަސީ" ގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ދިވެހިންނަށްވެސް ދިރިއުޅުމަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ލިބުން ހައްގު: ރައީސް

މި އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުން ބޭލުމަށް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ނިންމަވައިފި

އަފްގާނުގައި އެމެރިކާއިން ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތައް އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލާނަން: ބައިޑެން

ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭސް 50 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރަން ނިންމުމުން ބައިޑަން އަށް ރައީސް ސޯލިހުގެ މަރުހަބާ

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: އެމެރިކާގެ ރައީސަށް މުސާރަޔާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކިހައިވަރެއް ލިބޭތަ؟

ކޮވިޑް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގައެއް ނެތް: ވައިޓް ހައުސް

1

ބައިޑެން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އާންމުންގެ ބަދަލުގައި ދެލައްކަ އެއްހާ ދިދަ

އުންމީދަކީ ބައިޑެންއާއެކު ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވުން: ރައީސް

ފޮޓޯ: ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން

ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ބައިޑަން ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސެކިއުރިޓީގެ އިސް ދެ މެންބަރަކު ދުރުކޮށްފި

« 1