ޖަޕާން

ފުކުޝީމާ ނިއުކްލިއާ ފެން ކަނޑަށް އެޅުމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލައިފި

ޖަޕާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރާ ދިމާލަށް ބޮމެއް އެއްލި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ޗައިނާއިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޖަޕާނުން މަސްވެރީންނަށް 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީދެނީ

ޖަޕާނުގެ "މޫން ސްނައިޕަރ" ލޯންޗުކުރުން އަނެއްކާވެސް ލަސްކޮށްފި

ފުކުޝީމާ ނިއުކްލިއާ ފެން ކަނޑަށް އަޅާލި ނަމަވެސް މަހުން ރޭޑިއޯއެކްޓިވްގެ އަސަރެއް ނުފެނޭ

ޖަޕާނުން ވެސް ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުކުޝީމާއިން ނިއުކްލިއާ ފެން ކަނޑަށް އަޅަން ފަށައިފި

ފުކުޝީމާއިން ނިއުކްލިއާ ފެން ކަނޑަށް އަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އެރުމާއެކު 237،000 މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ނިހޯން ކޯޑެން ބްރޭންޑްގެ ވެންޓިލޭޓާއި ޖީފައިވް މޮނިޓަރު ރާއްޖެއަށް

ފުކުޝީމާއިން ނިއުކްލިއާ ފެން ކަނޑަށް އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ދެކުނު ކޮރެއާގައި މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

ސްޕެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސެމީއަށް، ވަރުގަދަ ޖަޕާން ބަލިކޮށް ސްވިޑެންވެސް ސެމީއަށް

« 1 ...