ޖަޕާން

ދަރަނި ދެއްކުން ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނުން ސޮއިކޮށްފި

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުން ޖަޕާނަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް ޖަޕާނުން ފެނިއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ކޯސްޓް ގާޑަށް ޖަޕާނުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސްގައި ސޮއިކުރުން

ޖަޕާނުން ކޯސްޓްގާޑަށް 117 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ރޮނާލްޑޯ އާއި ކައިޒެން، ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

ރާއްޖޭގައި ކަނޑުއަޑީގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުމަށް ފުރުސަތު އެބައޮތް: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 732 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު އެހީއެއް ދީފި

ޖަޕާނުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ސޯލިހް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެ، އިސްތިއުފާދެއްވި ޖަޕާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރަށް ރައީސްގެ ހެޔޮދުއާގެ މެސެޖެއް

ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ތަންނުދޭތީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނިންމަވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އޮއިލް ސްޕިލް ޕްރިވެންޝަން ސާމާނު ހަދިޔާކުރުން

« 1