ޖަޕާން

ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ލަންކާ، ޖަޕާން އަދި ކޮރެއާގެ ބައެއް މީހުން އެނބުރި ގައުމަށް ފުރައިފި

ކޮވިޑް 19 : ޖަޕާނުގައި އެންޓި-ވައިރަލް ބޭސް، ރެމްޑެސިވިއާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް 8.4 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކޮވިޑް 19 : ޖަޕާނުގެ ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް! އަމަލުކުރާގޮތް ވެސް މުޅީން ތަފާތު

ޖަޕާނަކީ ކޮވިޑް 19 އާއި ދެކޮޅަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ގައުމެއް: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

ޖަޕާނުގައި ވެސް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނު ކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : މިއަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބާއްވަން އޮތް އޮލިމްޕިކްސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : މިއަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބާއްވަން އޮތް އޮލިމްޕިކްސް ފަސްކޮށް އާ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ޖަޕާނުގެ ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ފަޔާ ވެހިކަލަކާއި ބައެއް އާލާތްތައް އެމްއެންޑީއެފާ ހަވާލުކޮށްފި

ޖަޕާނަކީ ދިވެހިންގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެއްބާރުލުންދޭ އެކުވެރިޔެއް: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

2020ގެ އޮލިމްޕިކްސް އާއި ޕެރެލިމްޕިކްސްއަށް ތައްޔާރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަޕާނާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

« 1