ޖަޕާން

ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަޕާން 1-1 ކްރޮއޭޝިއާ (1-3)

"ދޯހާގެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު،" ހަނދާނުން ފޮހެލަން ޖަޕާން ކޯޗު ކުރާ ދަތުރު!

ޖަޕާނުން ޔޫރަޕުގެ ގަދަ ދެ ބާރު "މުށުތެރެއަށް"، ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

އިތުރު ހައިރާންކުރަނިވި މޮޅަކާއެކު ޖަޕާނަށް ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ، ބައްޔަކާއެކު ވެސް ސްޕެއިން ގަދަ 16 އަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަޕާން 2-1 ސްޕެއިން (ފުލްޓައިމް)

އޭޝިއާ ޔޫރަޕުގެ ފަރަގު އަންނަނީ ކުޑަވަމުން: ޖަޕާންގެ އަމާޒަކީ 2050ގެ ވޯލްޑް ނެގުން!

ބަލި ހަނދާން ނައްތާލައި، ކޮސްޓަ ރީކާއަށް ޖަޕާން ކައިރިން ތާރީހީ މޮޅެއް

ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަޕާން 0-1 ކޮސްޓަ ރީކާ (ފުލްޓައިމް)

ކޮސްޓަ ރީކާ ކޯޗު ބުނަނީ ''އަދި މަރުނުވާ'' ކަމަށް، ޖަޕާން އޮންނާނީ ހިތްތިރިކޮށް

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަރުމަން ބަލިކޮށް ޖަޕާނަށް ތާރީހީ މޮޅެއް

ޖަޕާނު ޓީމު ކުނިނަގައި ސްޓޭޑިއަމް ސާފުކުރުމުގައި، ދަނޑުމަތީން ހިތް އަތުލައިފި، ދަނޑުބޭރުން ލޯބި އޮހެނީ

ޖަޕާނަށް ތާރީހީ މޮޅެއް، މާޔޫސީ ފެށުމަކާއެކު ޖަރުމަނަށް ހިތި ހަނދާންތަކެއް

« 1