ޖަޕާން

ޖަޕާނު އަސްކަރިއްޔާގެ ދެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

"ޓައިފޫން ހާގިބިސް" ތޫފާނުގައި ޖަޕާނުން ފަސް މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަމަކޮށްފި

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ފަޔާ ވެހިކަލް ތައް 14 ރަށަކަށް ފޮނުވައިފި

ރީސައިކަލްޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ބޭނުންކޮށްގެން 2020 ގެ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ޖަޕާނުން މެޑަލް ތައްޔާރުކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑާއި ޖަޕާން މެރިޓައިމް ގުޅިގެން ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު އެކްސަސައިޒް އެއް މިއަދު ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރަށް ދުވާ ބުލެޓް ރޭލުގެ ޓެސްޓު ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް

ވަން ފޮޓޯ: ޖަޕާން ސަރުކާރުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ހަދިޔާކުރި ތަކެތި ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުން

އިންތިހާބު ކުރިއަށް ދިޔައީ މިނިވަންކަމާއި ދެފުށްފެންނަގޮތަށް : ޖަޕާން

އައިސީޔޫގައި ފަސްމަސް ވަންދެން ބޭއްވުމަށްފަހު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުޑަ ބޭބީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި