އިޓަލީ

ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި އިޓަލީން ސައުދީއަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އިމޯބިލޭއަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް

އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ ކޭންއާއި ސަކާގެ ގޯލުތަކުން، ޕޯޗުގަލްއާއި އިޓަލީއަށްވެސް މޮޅެއް

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި އިޓަލީއާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ކެޕްޓަން ކަނަވާރޯ ބައިވެރިވާނެ

ޕީއްޒާ ޝެފެއްކަމަށް ހެދިގެން ފިލައިގެން އުޅުނު މާފިއާ ސަރުދާރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާފިއާ ސަރުދާރު މަތެއޮ ޑެނާރޯ: ގަބުރުސްތާނެއް ފުރައިލެވޭ ވަރަށް މީހުން މެރި އިޓަލީގެ މުޖުރިމު

5

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ލޫކާ ވިއާއްލީއާ ބައްދަލުވެވުން!

އިޓަލީގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް ވިއާލީ، ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ

ފްރާންސަށް އޮތް ތާރީހީ ފުރުސަތު: މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ދިފާއުކުރީ ކޮން ގައުމުތަކެއް؟

ވޯލްޑް ކަޕަށް 6 ދުވަސް: މިލާނުން ރިޓަޔާކުރި 6 ނަންބަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ހަނދާން!

ދަ ހެބިޓަބަލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އިޓަލީއަށް

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: އިޓަލީ ނެތުމަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ އާއިލާގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް!

« 1