އިޓަލީ

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ތިންލައްކައަށް، ގިނަ ބަޔަކު މަރުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ލަފާކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކާ ގާތަށް، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ބައިލައްކައަށް އަރަނީ

ކޮވިޑް 19 : ރޮނާލްޑޯ ހިމެނޭހެން ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19 : އިއްޔެ އެކަނި އިޓަލީގައި 900އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު

އިގުތިސޯދު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ޖީ 20ގެ ގައުމުތަކުން ފަސް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމުމުން ޝާހިދުގެ ތައުރީފު

ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 400،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީނު ކުރި ފުރަތަމަ ކުއްޖާއަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

ކޮވިޑް 19 އަށް ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ސްޕެއިން ލޮކްޑައުނަކަށް، ފްރާންސްގެ ބޮޑުބައެއް ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : އިޓަލީން އައި ދެ ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނު ކުރަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ މުޅި އިޓަލީ ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 ގައި މަރުވާ މީހުން އިތުރުވެ، 16 މިލިޔަން މީހުންނާއެކު އިޓަލީގެ ބޮޑު ބައެއް ބަންދުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ފުރި އިޓަލީ މީހާއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު ގޮތް ހޯދަން ތަހުގީގެއް ފަށައިފި

« 1