ހޯމް ކަރަންޓީނު

ޕީސީއާރާ ނުލައި 28 ރަށަކަށް ދަތުރުކުރަން ހުއްދަދީފި

އިނގުރައިދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެއްލުންދީފި

ކޮވިޑުން ރަނގަޅު ވެފައިވާ މީހުންނަށް ކަރަންޓީނު ވުމަކާ ނުލައި ދަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

1

ކަރަންޓީން އުސޫލާ ހިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާއެއް ނުކުރޭ: ނަހުލާ

ޒަރޫރީ ބޭނުމަށް މާލެއިން އަތޮޅުތަކަށް ދެވޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅައިފި

ކަރަންޓީނާ ހިލާފަށް ކޯޓަށް ގޮސް ކައިވެނިކުރި ދެ މީހަކު 10،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ދެވަނަ ޑޯޒަށްފަހު ކަރަންޓީނަކާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ކަރަންޓީނު ދުވަސްތައް: އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުމާއި ގުޅުންތެރިކަމުގެ ފިލާވަޅަކަށް

އަތޮޅުތަކުގެ ކޭސްތައް ބޮޑުތަނުން މައްޗަށް، ކަރަންޓީނު އުސޫލަށް ތަބާ ނުވަނީބާ؟

މިމަހުގެ 1ގެ ފަހުން ފެލިވަރުން ފުރި މީހުން ކަރަންޓީންވާން އަންގައިފި

ކަރަންޓީން ލިޔުމެއް ފޯޖް ކުރި މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ޓައިވާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ކްލާސްޓާއަކާ ގުޅިގެން 5000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރަންޓީނަށް

« 1