ހއ. ދިއްދޫ

ދިއްދުއިން ކޮވިޑްގައި މީހަކު މަރުވެ، ޖުމްލަ 209 އަށް

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ދިއްދޫ އާއި ފީއަލީގައި ރޭގަނޑު 9 އިން ފަތިހު 4 އަށް ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ދެވަނަ މަރާ އެކު ޖުމުލަ އަދަދު 94 އަށް

ނުވަ ރަށަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ބާރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 36 އަށް، ދިއްދޫން ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 15 އަށް

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދިއްދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި، ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ނަޒީމަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އުތުރު ޕޮލިސް ކްލަސްޓާ: ދިއްދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

3