ސަރުކާރު

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޓިކެޓަކަށް 7 ރުފިޔާ

ޓޫރިޒަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އޮކްޓޯބަރު 3 ސަރުކާރު ބަންދު

އިޒްރޭލުން ޕަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން: ސަރުކާރު

1

ރާއްޖެ މިދަނީ ދަރަނިވެރިވާން: ނަޝީދު

ކިއުބާގެ ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފި، އާދިއްތަ ދުވަހު އިތުރު 12 ޑޮކްޓަރުން އަންނާނެ

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ރުވާންޑާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެއިން ރުވާންޑާއާއެކު ފަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ގެންނަ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތައް އުފައްދަން ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ޕްރޮމޯޝަނާއި އާ އެލަވަންސް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައި، ހަރަދު ކުޑަކުރަން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

2

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 520 ޓަނުގެ ހަކުރު ވިއްކަން ނިންމައިފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

« 1 ...