މަސްވެރިން

2023 ގައި މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގު ލިބޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

މި ވެރިކަން އައިއިރު މަސްވެރިންނަށް ނުދީ 39 މިލިޔަން އޮތް، މިހާރު ވާނީ ދައްކައި ހަލާސް ކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު

ފަސްވަނަ ޖީލުގެ މަސް ދޯނި ފަހަރު ފަރުމާކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ފެލިވަރުގައި މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ އިތުރު ކާރުހާނާއެއް ހަދަނީ

އެންމެ ހިތްގައިމު މަސްކަނޑާތަން، ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ބޮޑުފުޅަދޫގައި

25 މީހުންނާއެކު މަސްދޯންޏެއް ކަނޑުތެރެއަށް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

1

މާލެއިން މަހަށް ފުރަން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދޫކުރަނީ

ފަލަސްތީނުގެ ކުލައިން މާލޭގެ މަލަމަތި "ފުރާލައިފި"!

ރޯ މަސް ލިބުން ދަތިވެ މަހުގެ އަގުތައް އުފުލިއްޖެ

ދެ ފޫޓު ހަމަނުވާ ހިބަރު ބޭނުން މަނާކޮށް ހިބަރު މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައިފި

އެކްސްކްލޫސިވް: ކަނޑުއަޑީ ހަބަރުހުސްވެފައި އޮތް ޝިފާޒް ނަގަން ޖަޒްލީން ދިޔައީ ޝިފާޒް ނުލައި ނާރަން ނިންމައިގެން

15

ފްރީޒިން ކެޕޭސިޓިއަށް ލޯޑު ބޮޑުވެ، މިފްކޯ އިން މަސްކިރުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި

... 8 ...