ދ. މިދޫ

ދ. މީދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޝަފީޤުގެ މައްސަަލަ ތަހުގީގުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

މީދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮވިޑުގައި މަރުވި މީދޫ އަބްދުﷲ: ދަރިވަރުން އެންމެ ލޯބިވާ މުދައްރިސް، ފިޔަވަތީން ޔަތީމު ކުއްޖަކާ ހަވާލުވެ ބަލަމުން އައި

6

ދ. މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މީދޫ އާއި ކުޑަހުވަދޫ އާންމު ހާލަތަށް

ދ. މީދޫން ކޮވިޑު ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާތީ އެރަށު ހެލްތު ސެންޓަރުން ދޭ ބައެއް ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ކުޑަހުވަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅިގެން ދ. މީދޫން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދ. މީދޫގެ ތިން ކައުންސިލަރުން އިތުރު ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ދ. މީދޫގެ ތިން ކައުންސިލަރުން މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

2

ޔަންގް ސްޓާ ސްޕޯޓްސްގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ޝަރަފުވެރިޔަކީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އިސްމާއީލް!

1

ދ. މީދޫގައި ނަމާދަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ދ. މީދޫ ބަނދަރު ހެދުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1