ދ. މިދޫ

ޔަންގް ސްޓާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރައިޑާސްއަށް

ސަލާމަތްވި މީހުންގެ އިންޓަވިއު: ކަނޑުގައި ތިބި 35 ގަޑިއިރު 3 މީހުން ބުއީ ކުޑަ ފެންފުޅިއެއް، ކައްޕި ގެއްލުނީ ކުއްލިއަކަށް

އެކްސްކްލޫސިވް: އަޑިޔަށް ދިޔަ ދޯނީގެ ކެޕްޓަންގެ ފަހު ބަސް، "ދޯނި އަޑިޔަށް ދަނީ، ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ހަބަރުކޮށްދީ!"

2

ދ. މީދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޝަފީޤުގެ މައްސަަލަ ތަހުގީގުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

މީދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮވިޑުގައި މަރުވި މީދޫ އަބްދުﷲ: ދަރިވަރުން އެންމެ ލޯބިވާ މުދައްރިސް، ފިޔަވަތީން ޔަތީމު ކުއްޖަކާ ހަވާލުވެ ބަލަމުން އައި

6

ދ. މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މީދޫ އާއި ކުޑަހުވަދޫ އާންމު ހާލަތަށް

ދ. މީދޫން ކޮވިޑު ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާތީ އެރަށު ހެލްތު ސެންޓަރުން ދޭ ބައެއް ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ކުޑަހުވަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅިގެން ދ. މީދޫން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދ. މީދޫގެ ތިން ކައުންސިލަރުން އިތުރު ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ދ. މީދޫގެ ތިން ކައުންސިލަރުން މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

2
« 1