Close

ދ. މާއެނބޫދޫ

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 2

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 1

ގއ. މާމެންދޫން އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށްފި، ދ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް މާއެނބޫދުއާއި ކުޑަހުވަދޫ

ނިލަންދުއާއި މަގޫދޫ ފެށީ މޮޅަކުން، މާއެނބޫދޫ ފެށީ ވަރުގަދަ ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށްގެން

ފޯއްވަޅިއާއިއެކު ފޯއްކިބަ! މާއެނބޫދޫ ކެފޭތަކުން ތަފާތު ސަޅި މަންޒަރެއް!

ތޭރަވާއާއި ކުޑައިއްބެ، ސަމާ އަދި ލަމް ވެސް ބޮޑު އީދު ޝޯއަށް ދ. މާއެނބޫދޫއަށް

މިފަހަރު ބޮޑުއީދަށް ދާންވީ ދ. މާއެނބޫދޫއަށް: ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ މިޔުޒިކާއި އިތުރު އެތައް ކުޅިވަރުތަކެއް!

2

އަތޮޅު ތެރޭގެ ހާލަތު ގޯސް، މިއަދު އެކަނިވެސް ހަތް ރަށެއް މޮނިޓަރިން އަށް

ދ. މާއެނބޫދޫ މޮނިޓަރިންގައި: ދެ އެމްބިއުލެންސް ހަލާކުވެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީން ރަށު ޕިކަޕުގައި

މެއްކު ޖަމިއްޔާއިން މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ގައި "އިސްލާމިކް ކޯނަރ"އެއް ގާއިމުކޮށްދީފި

މާއެނބޫދޫގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް އުދަ އަރައިފި

މާއެނބޫދޫ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

« 1