ޑެންމާކް

ފީފާގެ ފެއާ ޕްލޭ އެވޯޑު ޑެންމާކު މެޑިކަލް ޓީމަށް، އެންމެ މޮޅު ގޯލަކަށް ލަމެލާގެ "ރަބޯނާ" ގޯލު

ހިތަކީ ހުރަހަކަށް ނުބަލައި، އެރިކްސަންގެ އަމާޒު ވޯލްޑް ކަޕަށް

2021 ރިވައިންޑް: ޔޫރޯގެ "ނަމޫނާ މަންޒަރު"، މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ޓްރާންސްފާ

ޔޫރޯގެ ހިތްދަތި ހާދިސާއަށްފަހު އެރިކްސަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަމްރީނުތަކަށް

ލަގްޒެމްބާގު ކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކެއް، ފުރިހަމަ ރެކޯޑަކާއެކު ޑެންމާކު ވޯލްޑް ކަޕަށް

ޔޫއެފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޖޯޖީނިއޯ، ޑެންމާކު ކެޕްޓަން ކެޔާއާއި މެޑިކަލް ޓީމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ އިނާމު

އެރިކްސަން އެނބުރި އިންޓަ މިލާނަށް، ހުރިހާ ގޮަތަކުންވެސް ހާލަތު ރަނގަޅު

އިޓަލީ ލީގުގައި ކުޅޭނަމަ އެރިކްސަންއަށް ޖެހޭނީ ހިތަށް ލެއްވި އައިސީޑީ ނަގަން

ޑެންމާކުގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް، އިނގިރޭސީންނަށް ރެފްރީ ދިނީ އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް!

3

ތާރީހު ލިޔެލައިފި، ވެމްބްލީ ކައްކުވާލައި އިންގްލެންޑުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯ ފައިނަލަށް

ޔޫރޯ: އިންގްލެންޑް 2-1 ޑެންމާކު

އެރިކްސަންގެ އާއިލާއާއެކު މެޑިކަލް ޓީމަށް ފައިނަލް މެޗުގެ ހާއްސަ ދައުވަތެއް

« 1