ބާ ކައުންސިލް

ބާ އިމްތިހާނާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކަށް ފަހު ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބޭގޮތަށް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި

ބާ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހެންދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުރިހަމަކުރަން އެނގި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން ބާ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ: ފިނޭންސް

ބާ ކައުންސިލަށް މެމްބަރަކު ހޮވުން މިމަހު 28 ގައި

ބާ ކައުންސިލަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަކީލުންނަށް ދީފި

ޖޭއެސްސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން މާނިއު އަށް ރިޔާޒް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

1

ޖޭއެސްސީއަށް މެންބަރަކު ހޮވަން ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަތެއްޖަހާއިރު އިއުލާނު ކުރެވޭނެ

ބާ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް މެންބަރަކު ހޮވަން އިންތިހާބު ބާއްވަން އީސީން އެހީވަނީ

ޖޭއެސްސީއަށް މެންބަރަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބު މިމަހު 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުންނަށް ވަކާލާތު ނުކުރެވުމަކީ ހައްގެއް ގައިދު ކުރުމެއްނޫން: އޭޖީ

« 1