އިނގިރޭސިވިލާތް

އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ޓެސްޓް އެންޑް ޓްރޭސް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފި

ބެލަރޫސް އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިބި 73 ދަރިވަރަކު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ކޮވިޑް 19 : ސްޕެއިންގައި ފަތުރުވެރިން ކަރަންޓީނު ކުރުން ޖުލައިން ފެށިގެން ހުއްޓާލަނީ

ރާއްޖެ ނާދެވި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްދީފި

އޮކްސްފޯޑު ޔުނިވާސިޓީން އުފެއްދި ވެކްސިން 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ދީގެން ތަހުލީލުކުރަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމާ ހަމަޔަށް ކެބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގެ ހުރިހާ ލެކްޗަރެއް އޮންލައިންކޮށް

އިނގިރޭސި ޗެރިޓީއަކުން ލެގޯ ބްލޮކް މަތީ ހުސްފަޔާ ހިނގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބޭނީ އިނގެރޭސި ވިލާތަށް، ދެން ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް: ޔޫކޭ

ގެއިން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ އެންމެން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ގޮވާލައްވައިފި

ޖަރުމަނުގެ ބުންޑެސްލީގާ ފެށުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރަށް ލިބިވަޑައިގަތް ދަރިކަލުންނަށް ދެއްވި ނަންފުޅުގައި ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުންގެ ނަން

ކޮވިޑް ޖެހުނު ބައްޕަ ހޮސްޕިޓަލުން ގެޔަށް ފޮނުވައިލީ އުއްމީދު ކަނޑާލާފައި، ގޭގައި ބާއްވައިގެން ސަލާމަތްކުރީ ދަރިފުޅު

« 1