އިނގިރޭސިވިލާތް

10 ފިރިހެންކުދިންގެ މަންމައަކަށް އެންމެފަހުން އަންހެން ދަރިއެއް ލިބިއްޖެ

ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދެކުދިން: ޕްރިންސް ހެރީ

1

އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް، ރައީސް ސޯލިހުގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ބޮރިސް ޖޯންސަން އިންތިހާބުކޮށްފި

ލަންޑަންގެ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބާރު ދިނުމަށް މޭޔަރު ގޮވާލައިފި

ޔޫކޭ ވިސާއަށް އެދުމުގެ ވަގުތީ ސެންޓަރެއް ހުޅުވަނީ

ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ޔޫރަޕްގެ މާކެޓަށް ނެރުމަށް ލުއިތަކެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

"ދަ ރޯޔަލް ފައުންޑޭޝަން" އިން ޕްރިންސް ހެރީ އަދި މޭގަން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތާ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރުއާ ޝާހިދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ޗާގޯސް ބޭއްވުމަށް ރާއްޖޭން ވޯޓުދިނީ، ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެއް ގެއްލިދާނެތީ

1

ޔޫކޭގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަންގެ ދަރިކަލުންގެ ނަމަކީ އާޗީ

« 1