އިނގިރޭސިވިލާތް

ލަންޑަށް ބުރިޖުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިން އެ ސަރަހައްދަށް ނުދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ފުރަތަމަ ސަފީރު، ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.25 މިލިއަނަށް

ޑރ. ފަރަހަނާޒް، އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތަށް "ލެޓާ އޮފް ކްރީޑެންސް" އަރުވައިފި

ލަންޑަނުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހިންގައިފި

ވޮއިސްމެއިލްތަކެއް ހެކްކުރި ކަމަށްބުނެ ދެ ޓެބްލޮއިޑް ނޫހެއް ގޮވައިގެން ޕްރިންސް ހެރީ ކޯޓަށް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ޔޫކޭގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް އައިސްފި

10 ފިރިހެންކުދިންގެ މަންމައަކަށް އެންމެފަހުން އަންހެން ދަރިއެއް ލިބިއްޖެ

ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދެކުދިން: ޕްރިންސް ހެރީ

1

އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް، ރައީސް ސޯލިހުގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ބޮރިސް ޖޯންސަން އިންތިހާބުކޮށްފި

ލަންޑަންގެ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބާރު ދިނުމަށް މޭޔަރު ގޮވާލައިފި

« 1