އިނގިރޭސިވިލާތް

ޖަރުމަނުގެ ބުންޑެސްލީގާ ފެށުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރަށް ލިބިވަޑައިގަތް ދަރިކަލުންނަށް ދެއްވި ނަންފުޅުގައި ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުންގެ ނަން

ކޮވިޑް ޖެހުނު ބައްޕަ ހޮސްޕިޓަލުން ގެޔަށް ފޮނުވައިލީ އުއްމީދު ކަނޑާލާފައި، ގޭގައި ބާއްވައިގެން ސަލާމަތްކުރީ ދަރިފުޅު

އިގްތިސޯދީ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ޔޫކޭގެ އެހީ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް: ރައީސް

ކޮވިޑު ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ލައްކައަށް

ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު ގިނަ މީހުންގެ ވަސްނުދުވުމާއި ރަހަނުލުމުގެ އަލާމާތްތައް ހުރި : ދިރާސާ

މުޅި ދުނިޔެ އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް ވެކްސިން މާދަމާ ޓެސްޓުކުރަނީ

1

ކޮވިޑް 19 : އިނގެރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ހާލުކޮޅު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން، އައިސީޔޫއިން ދޫކޮށްލައިފި

ރައީސް ސޯލިހު އިނގެރޭސީ ބޮޑު ވަޒީރަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސްއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިތާ 10 ދުވަސްފަހުން އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

2