ރެސްކިއު

އިހަވަންދޫގައި މޫދަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އަލަމާ ދޯނީގެ ދެ ފަޅުވެރިއަކު ފެނިއްޖެ

އަލަމާ ދޯނިން ގެއްލުނު ދެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި

"އަލަމާ 5" ދޯނީގެ ފަޅުވެރިން ހޯދަން 2,720 މޭލު ބަލައިފި، އަދިވެސް ނުފެނޭ

ގުުޅިފަޅު ކައިރިއަށް ބޯވަ ނަގަން ފޭބި ޒުވާނާ އަދިވެސް ނުފެނޭ!

ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ކާށިދޫ ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ފަތާފައި ކާށިދޫއަށް އަރައިފި

ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

1

ބޮލިފުށި ކައިރިން ދިޔަވި ސަފާރީ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ، 6 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ފަރުމަތީގައި ބޯޓު 10 ވަނަ ދުވަސް: ވެރިމީހާ ބުނަނީ ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް ކެޕްޓަން ކުށްވެރި ނުކުރުމަށް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް

1

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ ހޯދުމަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް އިއްޔެވެސް ބެލި، ހިލަމެއް ނުވޭ!

« 1