ދުނިޔެ

އަފްގާންގެ ޕަންޖްޝީރުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލު ހޯދާފައިވާކަން ތާލިބާނުން އިއުލާނުކޮށްފި، އެންއާރުއެފުގެ ހަބަރެއް ނެތް

ކޮވިޑް ސީ.2.1 ނުރައްކާ އޮތީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ޗައިނާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ ތިން މިލިއަން ޑޯޒު ދިނުމުންވެސް އުތުރު ކޮރެއާއިން ބޭނުމެއް ނުވި

ކާބުލްގައި ތިބުމަށް ޖަރުމަނުން ޝަރުތުތަކެއް، ތާލިބާންގެ އަމަލުތަކާމެދު ފްރާންސް އިން ސުވާލުތަކެއް

ސްރީލަންކާގައި ކާބޯތަކެތީގެ އިމަޖެންސީ އިއުލާނުކޮށްފި

ކަނޑައެޅި ސުންގަޑިއަށް އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްގާނިސްތާނުން ފައިބައިފި

ކާބުލް އެއާޕޯޓުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 60 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގައި ހާލަތު ގޯސްވެ، ޖަޕާނުގެ އިތުރު ސަރަހައްދުތަކަކަށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި

އިސްރާއީލުން ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނު 41 މީހަކު ޒަހަމުކޮށްލައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ތާލިބާންގެ ވެރިކަން ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް ބުނެފި

އަފްގާނިސްތާނުން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާ ރައްޔިތުންނަށް ޕޯލިއޯ ވެކްސިން ދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑު ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން، ލަންކާ ލޮކްޑައުންކޮށްފި

5 ...