ދުނިޔެ

ކޮވިޑް 19 ސާކް އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް ސްރީލަންކާ ބަންގްލަދޭޝް އަދި އަފްގާނިސްތާނުން 7.5 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮވިޑް 19 : ސައުދީގައިވެސް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފި

ގާޒާއިން އިން ކޮވިޑް 19 ފެނި ރައްޔިތުންގެ ގޭގައި ތިބެން ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންގަވައިފި

ކޮވިޑް 19 : ވެކްސިން ދިން ޑޮކްޓަރު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް 19 : އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 300،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

45 މިނެޓް ތެރޭގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭ ކިޓެއް އުފައްދައިފި

ކޮވިޑް 19 : އަލީބާބާގެ ބާނީ ޖެކްގެ އެހީ މިފަހަރު ލެޓިން އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކަށް

ކޮވިޑް 19 : ލަންކާގައި ކާފިއު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 06:00 އަށް އިތުރުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ހޫބެއި އިން ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ނުފެންނަތާ ހަތަރު ދުވަސް!

ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން ވެސް މަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކަށް ކޮވިޑަށް ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނުތަކެއް އަލީބާބާގެ ބާނީ ހަދިޔާކުރަނީ

2
5 ...