ދުނިޔެ

އިމްރާން ހާންގެ މަޖިލިސް ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ބަކިންހަމް ޕެލަސްގައި ނޫޅުއްވުމަށް ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ވަނީ ނިންމަވާފައި!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔޫކޭ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ލިޒް ޓްރަސްގެ އަވަސް ވެއްޓުމާއި އައު ރިކޯޑެއް ގާއިމްވުން!

އައިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސް, ބެޓެރީ ޓެސްޓުން އެއްވަނަ

އެމެރިކާގެ ޔުނައިޓެޑް އެއަރލައިނުގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ތެރެއިން ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެ

1

ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ނަހަލާލު ދަރިއެއްކަމަށް ބުނާ މީހާ އަނެއްކާވެސް އައު ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ގޮއްވައިލެވުނު ކާރޗް ބުރިޖަކީ ރަޝިޔާއަށް ކިހައި މުހިންމު ބުރިޖެއް؟

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ލިޒް ޓްރަސް ނިންމަވައިފި

މޮޓޯރޯލާ ކުންފުނީގެ ޑިސްޕްލޭ ދަމާލެވޭ ސްމާޓްފޯން ދައްކާލައިފި

ކުރީގެ އައިފޯނެއް ފޮށީގައި ނުކަނޑާ އޮތްނަމަ ތިރީސް ހާސް ޑޮލަރަށް ވިއްކާލެވިދާނެ!

އިލެކްޓުރޯނިކް ކުނި: މި އަހަރު އެކަނިވެސް 5 ބިލިއަން ފޯނުގެ ކުނި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕާކިސްތާނަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެއްކަމަށް ރައީސް ބައިޑެން ވިދާޅުވީ ކީއްވެ؟

5 ...