ދުނިޔެ

ކޮވިޑަށް ވެކްސިން ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިނުވާން އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ހަ މިލިއަނަށް އަރައިފި

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރުޖީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮވިޑްގެ އާ ވައްތަރެއް އިންޑޮނޭޝިއާ އިން ފެނިއްޖެ

ފަތުރުވެރިންނަށް މެލޭޝިއާ ހުޅުވާލާނީ އަންނަ އަހަރު

ވުހާން ސިޓީގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތައް އަންނަމަހު އެކަކުން ފެށިގެން ހުޅުވަނީ

ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ފެތުރެނީ، ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު 76472 ކޭސް

އިންޑިއާގެ ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އަނގައިން 526 ދަތް ނަގައިފި

ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ތަންނުދޭތީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނިންމަވައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް ހަތް ގައުމަކަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ކްރިސްޗާޗްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި މީހާ އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ދެމަސް ދުވަހު އޮތުމަށްފަހު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

5 ...