ދުނިޔެ

ޓްރަމްޕްގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ދާއިމީކޮށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ގަލްފުގެ ހަފޮޅުން އެތެރެޔަށް ގަތަރު އަލުން ގެނައުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

ބްރިސްބަން އިން ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނި ތިން ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ޔޫކޭއިން މޮޑާނާ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ބައިޑަން ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ސިޓީއަކުން ކޮވިޑުގެ 120 ކޭސް ފެނުމާއެކު 11 މިލިއަން މީހުން ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމަށް އެލޮން މަސްކް

ސަރުކާރު ބަދަލު ވަންދެން ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ބްލޮކް ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ފޮޓޯ: ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ތެރެއަށް

އުތުރު ކޮރެއާގެ އިގްތިސޯދީ ޕްލޭން ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް ކިމް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި

ފޭސްބުކް އަދި ޓުވިޓާއިން ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓްގައި ތަޅު އަޅުވައިފި

5 ...