ދުނިޔެ

ނިޕާ ވައިރަސްގައި ދެމީހުން މަރުވެ އިންޑިއާގައި އެލާޓް ނެރެފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިންޑިއާގެ ނަން ބާރަތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ، ކީއްވެ؟

ތުރުކީގެ ހޮހޮޅައެއްގައި ތާށިވެފައި ހުރި މީހާ ސަލާމަތްކޮށްފި

ރަޝިޔާގެ ފްލައިޓަކަށް ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެ ޒުވާރި ދަނޑަކަށް ޖައްސައިފި

ފުކުޝީމާ ނިއުކްލިއާ ފެން ކަނޑަށް އެޅުމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލައިފި

ޕޫޓިންގެ ހާއްސަ ދައުވަތަކަށް ކިމް ޖޮންގް އުންގެ ދަތުރުފުޅެއް ރަޝިޔާއަށް

އެއާ ޗައިނާގެ ފްލައިޓެއް އިންޖީނުގައި ރޯވުމުން އިމަޖެންސީގައި ސިންގަޕޫރަށް ޖައްސައިފި

އެސްޓްރޮއިޑެއްގެ ސާމްޕަލަކާއެކު ނާސާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔެއަށް އުޅަނދެއް ތިރިކުރަނީ

ހަނދަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ: އިންޑިއާ

މޮރޮކޯއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ޔޫކްރޭނުން ރަޝިއާއަށް ދޭން އުޅުނު ހަމަލާއެއް ހުއްޓުވީ އަހަރެން: އެލޮން މަސްކު

އުތުރު ކޮރެއާއިން އުފެއްދި ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއާ ސަބްމެރިން ދައްކާލައިފި

5 ...