ދުނިޔެ

ކޮވިޑް 19 : މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މެނޭޖަރު ގުއާޑިއޯލާ އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ސްޕެއިނަށް ހަދިޔާކޮށްފި

1

ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 400،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ ހާލަތު

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ހާލަތު

ކޮވިޑް 19 : މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނޭޕާލްވެސް ލޮކްޑައުނަށް

ކޮވިޑް 19 : އެމެރިކާގެ ފަސްޓެ ލޭޑީ، މެލޭނިޔާގެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް 19 : ލަންކާގައި ކާފިއު ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 06:00 އާއި ހަމަޔަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑްް 19 : ތިން ހަފުތާއަށް ޔޫކޭ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ ކޮވިޑް 19 އަށް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ލަންކާގެ ފުރަތަމަ މީހާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ކޮވިޑް 19 : މިއަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބާއްވަން އޮތް އޮލިމްޕިކްސް ފަސްކޮށް އާ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅަނީ

އެތައް މިލިއަން މީހުން ހިމެނޭ ބޮޑެތި ސިޓީތަކާ އެކު އިންޑިއާ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޮކްޑައުންއަށް

4 ...