ދުނިޔެ

އޮކްސްފޯޑް ވެކްސިންގެ އަޖުމަބެލުންތައް މަޑުޖައްސާލައިފި

މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައި ހުރި މީހަކު ލަންކާގެ މަޖިލިސް މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކޮށްފި

އެޕަލްގެ ހާއްސަ އިވެންޓް މިމަހު 15 ގައި، އާ އައިފޯނު ނެރެނީބާ؟

ލަންކާ ކައިރިން އަލިފާން ރޯވި ޓޭންކަރުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފަށައިފި

ޗައިނާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ދައްކާލައިފި

މިހާލަތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ 63 ވަނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ މިސްކިތެއްގައި ގޭސް ހޮޅިއެއް ގޮވައި 16 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ލަންކާއާ ދުރަށް ޖައްސަން ފަށައިފި

އަލިފާން ރޯވި ޓޭންކަރުން ތެޔޮ ފައިބާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ: ލަންކާ ނޭވީ

މިދިޔަ މަހު އިންޑިއާއިން ދެ މިލިއަނެއްހާ ކޮވިޑް ކޭސް ފެނިފައިވޭ

ޗައިނާއިން އެގައުމުގެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ނިންމައިފި

ރާއްޖެ އާއި ރަޝިއާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

4 ...