ދުނިޔެ

މައިންބަފައިންގެ ހަރުކަށިކަމުން ކެންޔާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ތިން އަންހެންކުއްޖަކަށް ލަނޑު ލިބިއްޖެ!

ތޭވީސް ފޫޓުގެ ބިޔަ ހަރުފައެއްގެ ބަނޑުތެރެއިން ފެނުނީ މަރުވެފައިވާ އަންހެނެއް

ވައިފެން ނުސާފުކަމުގެ ޓޮޕްޓެންގައި އިންޑިޔާގެ 8 ސިޓީއެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އައު ރަސްގެފާނު ޗާލްސްއަކީ ޑްރެކިއުލާގެ އައުލާދު!

1

އިންސާނާގެ ފެށުމަކީ ރާމާމަކުނު ކަމަށް ބުނި ޑާރވިންގެ އޮޓޮގްރާފެއް ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކުމަށް ނީލަމަށްލައިފި

1

ޗާލްސްގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ތާޖުކޮޅު ބަހައްޓާ ދުވަހަކީ ސުންޕާކަން ބޮޑު ދުވަހެއްކަމަށް ރާހިބަލާ މީހުން ބުނެފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކަކީ ކޮންބޭފުޅެއް؟

ޔޫކޭގެ އާ ބޮޑުވަޒީރުކަން ރިޝީ ސުނާކްއަށް

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމެރިކާއިން ސައޫދީއަރަބިޔާ "ބުލީ" ކުރަމުން އެގެންދަނީ ކީއްވެ؟

އާ ފީޗާސް ތަކާއި އެކު އައިއޯއެސް 16.1 ލޯންޗް ކުރަނީ

ޗާގޯސްގެ މައްޗަށް މޮރިޝަސްއިން ދައުވާކުރަނީ ކީއްވެ؟

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައަކުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކާމިޔާބީއެއް ނެތެވެ.

4 ...