ދުނިޔެ

ބަލިމަޑުކަން ފެށުނު ފަހުން ބްރެޒިލް އިން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ބަދަލުކުރަނީ

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރުވާން ފަށައިފި

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އިޓަލީގައި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަނީ

ހޮސްޕިޓަލުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހަމީހަކު މަރުވުމުން ޖޯޑަންގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް ބުނެ ލަންކާގައި ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރަނީ

ޗައިނާގެ ވީގޫރު މުސްލިމުންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ގޮތުން އީޔޫން ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންތަކަކަށް ދަތިކުރަނީ

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއް ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

1

ޕާކިސްތާނަށް އިންޑިއާ އިން އުފައްދާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ 45 މިލިއަން ޑޯޒް ދެނީ

އަމިއްލައަށް ދިފާއުވުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓައިވާނަށް އެހީތެރިވާނަން: އެމެރިކާ

ކޮވެކްސް އިން ނޭޕާލްއަށް އިންޑިއާގެ ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ 348,000 ޑޯޒް ދީފި

އެމެރިކާގައި ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒާއެކު ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދެނީ

ސީރިއާގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

4 ...