Close

ދުނިޔެ

ޔޫކްރޭނުން ރަޝިއާއަށް ދޭން އުޅުނު ހަމަލާއެއް ހުއްޓުވީ އަހަރެން: އެލޮން މަސްކު

އުތުރު ކޮރެއާއިން އުފެއްދި ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއާ ސަބްމެރިން ދައްކާލައިފި

ފުލައިޓެއްގެ ފާހަނާ ތެރޭ ކެމެރާއެއް ހަރުކުރި ކުރޫއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކޮއިން ދައްކާލަައިފި

ތުރުކީގެ ހޮހޮޅައެއްގައި ތާށިވެފައި ހުރި މީހަކު ސަލާމަތްކުރަން ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

1

އިންޑިއާއިން އިރަށް ފޮނުވި އުޅަނދުން "ސެލްފީ" އެއް ނަގައި، ދުނިޔެއަށް ފޮނުވައިފި

އިސްރާއީލުގެ ހޮހޮޅައަކުން 1900 އަހަރު ވެފައިވާ ކަނޑިތަކެއް ހޯދައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުށްވެރިޔަކު ލަންޑަން ޖަލުން ފިލައިފި

ބްރެޒިލްއަށް އެރި ތޫފާނެއްގައި 31 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރާ ދިމާލަށް ބޮމެއް އެއްލި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ޗައިނާގެ ސްކޫލެއްގައި ނިދާ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް

ޖީ20 ސަމިޓަށް އިންޑިއާ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު!

4 ...