ދުނިޔެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސްރީލަންކާގެ ހާލަތު، ފައިސާއެއް ނެތެވެ. ތެލެއް ނެތެވެ. ޖާދޫގެ ރަންބަނޑިޔަލެއްވެސް ނެތެވެ.

ފާރަވެރިޔަކަށް އެރި އޮޅުމަކުން ރާނީގެ ހަށިކޮޅަށް ބަޑިނުޖެހުނީ ހަމަކިރިޔާ!

1

މުސާރަ ދިނުމަށް ދަތިވެ ސްރީލަންކާގައި ފައިސާ ޗާޕުކޮށް ގައުމީ އެއާލައިން ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރަނީ

ތައުލީމީ ފެންވަރާމެދު ފިލިޕީންސްގެ އައު ރައީސް ހެއްދެވި ބޮޑު ދޮގު ފަޅާއަރައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓައިގަރުންނަށް ދެން ފޮނުއަރުވާކަށް ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ލަންކާއިން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެއްޖެ

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރާޖަޕަކްސާ އާއިލާގެ މިއުޒިއަމުގައި ރައްޔިތުން ހުޅުޖެހީ ކީއްވެ؟

1

ނޭޕާލުގެ އަންހެނަކު ދިހަވަނަ ފަހަރަށް އެވަރެސްޓް ފަރުބަދަޔަށް އަރައިފި!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމިރޭޓްސްގެ ވެރިކަން ބަދަލުވީމާ ސިޔާސަތުން ބަދަލެއް ފެންނާނެތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: އައު ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލްއަށް ގައުމު ހަމަޔަކަށް އެޅުވިދާނެތަ؟

ޔޫއޭއީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ

3 ...