ދުނިޔެ

ގާނާގެ އުމުރުން 29 އަހަރުވީ ފިރިހެނަކު ހުއްޓުމެއްނެތި ދިގުވަނީ!

ގާނާގެ އުމުރުން 29 އަހަރުވީ ފިރިހެނަކު ހުއްޓުމެއްނެތި ދިގުވަނީ!

1

އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ބިންތަކާމެދު އައިސީޖޭގެ ގާނޫނީ ލަފަޔަކަށް އދ. އިން އެންމެފަހުން އެދެނީ

މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ކައިވެނި ހަފުލާތައް އެންމެ ގިނައިން ބާއްވަނީ މޮރޮކޯގެ މުރާކުޝްގައި!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ވެރިކަން ބަދަލުވާ މަންޒަރު ނުބެއްލެވުމަށް ބޮލްސޮނާރޯ ގައުމުން ބޭރަށް!

2022 : ހުސްވި އަހަރު ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުން ފެނިފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް

ސެނެގޯލްގެ މީހަކު ފަސް މިލިޔަން ގަސް އިންދުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

ނޭޕާލުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަކީ ކުރީގެ ކޮމިއުނިސްޓް ހަނގުރާމަވެރިއެކެވެ.

މަންމަގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ދޮވެލި ދަރިފުޅު ވިހިއަހަރަށް ޖަލަށް!

ބޯލްކަންގައި އަނެއްކާވެސް ހަނގުރާމައިގެ ހުޅުގަނޑު ރޯވެދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވަނީ!

ޒެލެންސްކީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނުގައި ހުރީ ކޮންކޮން ވާހަކަތަކެއް؟

ރާއްޖެއަށް ހަނޑޫ އެތެރެކުރަން ކެމްބޯޑިއާ އިން ތައްޔާރުވަނީ

1
3 ...