ދުނިޔެ

ޓްރަމްޕްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް ސަސްޕެންޑްކޮށް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ބޭންކޮށްފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ތަހުގީގު ޓީމު ޗައިނާ އަށް އެތެރެވެއްޖެ

ލުބުނާންގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ލޮކްޑައުންކޮށް ކާފިއު ހިންގަނީ

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 50،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފި

ކޮވިޑުގެ އާ ވޭރިއަންޓް ލަންކާއިން ފެނިއްޖެ

ވެއްޓުނު ފްލައިޓުގެ ތަހުގީގަށް އެމެރިކާގެ ޓީމެއް އިންޑޮނޭޝިއާއަށް

ވެއްޓުނު ފްލައިޓް މިދިޔަމަހު ވަނީ އިންސްޕެކްޓް ކޮށްފައި، މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައެއް ނެތް

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަލާވީގެ ދެ މިނިސްޓަރަކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ވެއްޓުނު އިންޑޮނޭޝިއާ ފްލައިޓުގެ ކަޅުފޮށި ކަނޑުއަޑިން ނަގައިފި، މަރުވި މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 90 މިލިއަނަށް އަރައިފި

މެލޭޝިއާގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް! ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި، ލޮކްޑައުން ވެސް ކުރަނީ

ވެއްޓުނު ފްލައިޓުގެ ބައިތައް ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އިންޑޮނޭޝިއާ އިން ދައްކާލައިފި

3 ...