ދުނިޔެ

ކޮންސަވޭޓިވް މަޖިލިސް މެމްބަރު ޑޭވިޑް އެމިސްއަށް ދިން ހަމަލާގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމުކޮށްލައިފި

ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ފުރަތަމަ ކާފަ ދަރިކަލުންނަށް ހާއްސަ ބަގީޗާއެއް ޝާހީ ގަނޑުވަރުގައި

އަފްގާނިސްތާނުގެ އަންހެނުން ހިމާޔަތްކުރަން ވީ ވައުދާ ތާލިބާނުން ހިލާފު ވެއްޖެ: އދ

އެމެރިކާގެ 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދު ކުދީންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ހުއްދަކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ފުމިއޯ ކިޝިޑާ ރަސްމީކޮށް އިންތިހާބު ކޮށްފި

ޗައިނާއާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދި އިސްލާމްއާބާދު އެއާޕޯޓް ހެދުމުގައި ކޮރަޕްޝަން

އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިހުރި ފިިރިހެން މީހާގެ ރެކޯޑު ސްޕެއިންގެ 112 އަހަރުގެ މީހަކަށް

މަންމައަށް ބަދުބަސް ބުނުމުން ދެދަރިވަރެއްގެ މެދުގައި ހިނގި މާރީމާރީއެއްގައި އެއްކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ޓްރާންސް ޕެސިފިކް ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޓައިވާނުން ބައިވެރިވާން އުޅޭތީ ޗައިނާއިން ހުރަސްއަޅަނީ

ޔުނިވާސިޓީތަކުގައި އަންހެނުން ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔަވަން ދިއުން ތާލިބާނުން މަނާކޮށްފި

ތޫފާން ގުލާބުގެ ބާރު ދަށްވެ ޑިޕްރެޝަން އަކަށް

3 ...