ދުނިޔެ

ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅު އަރައިފިކަމަށް އޮސްޓްރިއާ އިން އިއުލާން ކޮށްފި

24 ގަޑިއިރުތެރޭ 2645 މަސް ބާނައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް

2

އޮކްސްފޯޑުން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

ވަކިން ގެންގުޅުނު ހަރުފައެއް 15 އަހަރު ފަހުން ބަނޑު ބޮޑުވުމުން ސުވާލުތަކެއް އުފެދިއްޖެ

3

ލިބެން އުޅޭ ދަރިފުޅުގެ ޖިންސު ހާމަކުރުމަށް ބުރުޖް ހަލީފާގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

އިންޑިއާ ކުއްޖެއްގެ ބަނޑުން ހަތް ކިލޯގެ އިސްތަށި ނަގައިފި

މުޅި ދުނިޔެ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް 35 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޓެސްޓު ކުރުން މަދުކުރުމާއެކު އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްވާން ފަށައިފި

މެއްސެއް މަރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގޭގެ ބޮޑު ބައެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ގޮވައިފި

އެއްދުވަސްތެރޭ އެންމެ ގިނަ ކޮވިޑް ކޭސް ފެނުނު ގައުމަކަށް އިންޑިއާ، 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 95735 ކޭސް

ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެ ޖަކާޓާ އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހުނު ގައުމަކަށް އިންޑިއާ

3 ...