ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ ޖުޑިޝަރީ ވަރުގަދަކަމުގައި ވިދާޅުވެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ތައުރީފު ސުޕްރީމު ކޯޓަށް

15 އަހަރު ވަންދެން ޗައިނާ މީހެއްގެ ސިކުނޑި ކަމުންދިޔައީ 12 ސެންޓިމީޓަރުގެ ފަންޏެއް

މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ލުބުނާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

އައިއެސްގެ ލީޑަރު ބަޣްދާދީ މަރުވެއްޖެކަން ޓްރަމްޕް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައިފި

އެމެރިކާގެ ސިފައިން އައިއެސްގެ ލީޑަރު މަރާލައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލަކު ބުނެފި

ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނެކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ފޮނުވާ މީހަކު އިންޑިއާއިން އަތުލައިގަނެފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާއަށްވުރެ ޗައިނާގައި ތަނަވަސް މީހުން ގިނަވެއްޖެ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

"ޓައިފޫން ހާގިބިސް" ތޫފާނުގައި ޖަޕާނުން ފަސް މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ވޮއިސްމެއިލްތަކެއް ހެކްކުރި ކަމަށްބުނެ ދެ ޓެބްލޮއިޑް ނޫހެއް ގޮވައިގެން ޕްރިންސް ހެރީ ކޯޓަށް

ފޮރެވާ 21 ބަނގުރޫޓުވެ 178 ފިހާރައެއް ބަންދު ކުރަނީ

ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮތް ފޯނެއް ގޮވައި، 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

3 ...