ދުނިޔެ

ޖުލައި ހަތެއްގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ދުބާއީ ހުޅުވާލަނީ

ލަންކާގައި 15 ދުވަސްތެރޭ 25000 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ޕީއެސް ފަހެއްގެ އަގު އޮޅިގެން ހާމަކުރެވިއްޖެ

1

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްކާގެ މިސްކިތްތައް އަލުން ހުޅުވާލަން ސައުދީން ނިންމައިފި

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއެކު ޗެންނާއީ އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ހޮންޑިއުރަސްގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ދަތުރު ދިގުވެ، އެޑްރެސް ފުހެވުމުން 42000 ޕާރުސަލު ހަވާލުކުރާނެ މީހަކު ނޭނގި ވާނުވާގައި!

2

"ފްރެންޑްސް ރިޔޫނިއަން"ގެ ޝޫޓިން އޮގަސްޓުމަހު ފަށަނީ

އދ ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއެއް އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފަތުރުވެރިންނަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާނީ އަންނަ އަހަރު

އިންޑިއާގައި ތިބި ޖަރުމަނު ރައްޔިތުން އެގައުމުން ބޭރުވާން އަންގައިފި

ބްރެޒިލުގައި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 34،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

3 ...