ވިލިމާލެ

ވިލިމާލޭ ބަގީ ދަތުރަކަށް 2 ރުފިޔާ ނަގަން ނިންމައިފި

ވިލިމާލެއާއި މާލޭގެ މާރުކޭޓް ގޮޅި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިތަކެއް ދީފި

ވިލިމާލޭގައި 500 ހައުސިން ޔުނިޓް ހަދަން ކޮމިއުނިޓީ ގާޑަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ވިލިމާލެ ބަސް ދަތުރެއްގެ އަގަކީ ފަސް ރުފިޔާ، މާދަމާއިން ފެށިގެން ދަތުރުކުރެވޭނީ ޓިކެޓު ނަގައިގެން!

ވިލިމާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ: އާޒިމް

ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ވިލިމާލޭގައި ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

ވިލިމާލެއަށް ވަގަށް ބަސްތަކެއް އެރުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު، މައްސަލަ ފުލުހާއި އެލްޖީއޭއަށް

ވިލިމާލޭގައި އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

އަންނަ މަހު ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ވެމްކޯއިން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި ޕާކުތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ ފުލެޓު 4ގެ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރުން މާފުކޮށްދީފި

ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 69 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެފްކޮންސްއަށް ދިނީ މަހެއް

1
« 1