ޔޫއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު

ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލްގެ ކެމްޕޭން މޮޅަކުން ފަށައިގެންފި

ޕެނަލްޓީގައި މޮރީނިއޯއަށް ހިތްދަތިކަން، ސެވިއްޔާއިން ހަތްވަނަ ފަހަރަށް ޔޫރޮޕާ ލީގު އުފުލާލައިފި

ތާރީހު އޮތީ ސެވިއްޔާ އަތުގައި، މޮރީނިއޯ ނުކުންނަނީ އެކަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބުނެ!

ޔުނައިޓެޑް ކަޓުވާލައި ސެވިއްޔާ ސެމީއަށް، މޮރީނިއޯގެ ރޯމާވެސް ސެމީއަށް

ބައިކޮޅަށް ވަން ދެ ގޯލާއެކު ސެވިއްޔާ ކައިރިން ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، ޔުވެންޓަސްއަށް މޮޅެއް

ޕެނަލްޓީގައި އާސެނަލް ކަޓައިފި، ޔުނައިޓެޑް ކުރިއަށް

ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވި ފެނާންޑޭޒް ދިނީ ރައްދެއް، ޓެން ހާގުގެ ތައުރީފު!

ބާސާ ކަޓުވާލައި ޔުނައިޓެޑް ގަދަ 16 އަށް

ޔުނައިޓެޑާއި ބާސާގެ ފޯރިގަދަ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16ގެ ޕްލޭ އޮފްގައި ޔުނައިޓެޑާއި ބާސާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އާސެނަލް އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ގަދަ 16 އަށް، ޔުނައިޓެޑް ނޮކްއައުޓް ޕްލޭ އޮފަށް

ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި އައިސް ޖެހި ގޯލާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ބަލި

« 1