ޔޫއެފާ

ސްޕެއިންގެ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބުނަނީ ކޯޗު ފޮނުވާލުމުން ނޫނީ ނުކުޅޭނެ ކަމަށް

ފައިނޭންޝަލް ފެއާޕްލޭއާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ޕީއެސްޖީ ހިމެނޭހެން 8 ކްލަބަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޔޫއެފާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބެންޒެމާ، އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީ އެންޗެލޯޓީ

އަންހެން ޔޫރޯގެ ފޯރިގަދަ ފައިނަލުގައި ޖަރުމަނު ބަލިކޮށް، އިންގްލެންޑަށް ތާރީހީ ތަށްޓެއް

ސްޕެއިންގެ ތަރި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އެލެކްސިއާ ޔޫރޯގައި ނުފެންނާނެ

1

ލަލީގާއިން ޕީއެސްޖީއާއި ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އިންގްލެންޑަށް ބޮޑު ލަދެއް، ޖަރުމަނަށް އިޓަލީ ކައިރީ ބޮޑު މޮޅެއް

ކްރޮއޭޝިއާއަށް ތާރީހީ މޮޅެއް، ފްރާންސަށް ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

މޮޅަކާއެކު ސްޕެއިން އެއްވަނައަށް، ޕޯޗުގަލް ބަލިވެއްޖެ

އިންގްލެންޑަށް އިޓަލީ ކައިރީވެސް މޮޅެއް ނުހޯދުނު، ޖަރުމަނާއި ނެދަލޭންޑްސްއަށް ވެސް ޕޮއިންޓެއް

ފްރާންސަށް އަނެއްކާވެސް ޕޮއިންޓެއް، ތިން މެޗުން މޮޅެއް ނުހޯދި މާޔޫސްކަން

ދެވަނަ މޮޅާއެކު ޕޯޗުގަލް ކުރިއަށް، ސްޕެއިނަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

« 1