ޔޫއެފާ

ފްރާންސަށް އަނެއްކާވެސް ޕޮއިންޓެއް، ތިން މެޗުން މޮޅެއް ނުހޯދި މާޔޫސްކަން

ދެވަނަ މޮޅާއެކު ޕޯޗުގަލް ކުރިއަށް، ސްޕެއިނަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

ކޭންގެ 50 ވަނަ ގޯލާއެކު އިންގްލެންޑަށް ޖަރުމަނު ކައިރީ ޕޮއިންޓެއް

ނޭޝަންސް ލީގު: ކްރޮއޭޝިއާ ކައިރީ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސަށް ޕޮއިންޓެއް

ރޮނާލްޑޯއަށް ހާއްސަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ދެ ގޯލު، މަންމަގެ ލޮލުން ފަހުރުވެރިކަމުގެ ކަރުނަ

ހަޑި ބައްޔަކާއެކު އިންގްލެންޑުން ނޭޝަންސް ލީގު ފަށައިފި

އިޓަލީގެ އާ ފެށުން ޖަރުމަނާ އެއްވަރު

ޑެންމާކުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ބަލިކޮށްފި، ނެދަލޭންޑްސް ކައިރީ ބެލްޖިއަމްއަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް

ނޭޝަންސް ލީގު: ސްޕެއިންއާއި ޕޯޗުގަލް އަނެއްކާވެސް އެއްވަރު

އެމްބާޕޭ ޓްރާންސްފާ: ޔޫއެފާއިން ކަންކުރަންވި ގޮތް ރެއާލްއަކަށްވެސް ނޭނގޭނެ!

ސިޓީން ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާ ޕްލޭއާ ހިލާފަށް ތިން އަހަރު ދުވަހު ހިންގި ކަންކަން ދަނީ ބަލަމުން!

ޓޮރެސްގެ ގޯލާއެކު ފްރެންކްފާޓްގައި ބާސާ އެއްވަރުކޮށްފި

« 1