Close

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

ޓުރެއިނިން ރިސޯޓު ހަދަން 13 އަހަރު ކުރިން ދިން ތަނުގައި މަސައްކަތް ނުފަށާތީ މިނިސްޓަރާ ސުވާލު ކުރަނީ

2،000 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގެ ނުވަ ވަނައަށް ޗައިނާ

ޑީކޯ ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން އޭޑީކޭގައި ހައިޕަބެރިކްގެ ދެ ޗެމްބަރު ބަހައްޓައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މިއަހަރުގެ 1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައުން

ފަތުރުވެރިކަމަަށް މި އަހަރު ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ފްލައިޓްތަކުގެ އަގުބޮޑުވުން: މައުސޫމް

ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރުތެރޭ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި އިތުރު 6 ރިސޯޓު ހުޅުވޭނެ: މައުސޫމް

1

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ހުޅުވޭއިރު، އެއާޕޯޓަށް ފަހިވާ ވަރަށް ޓޫރިސްޓް އެނދު ހުންނާނެ: މައުސޫމު

ނެއްލައިދޫން މައުސޫމަށް ތަފާތު މަރުހަބާއެއް، ގެންދިޔައީ ހިޔާލީ ރިސޯޓަކަށް!

ބޭރުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ހޮޓާ ބްރޭންޑްތަކަށް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން ދައުވަތެއް

ދިރާގުގެ އެހީއާއެކު ފަރުތަކުގެ ދިރުން ބެލުމަށް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ވިޒް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި، ކޮޅަކަށް 97 ޑޮލަރު

2

ދިވެހިންގެ ތޮބީއީ މެހެމާންދާރީ ކޮޕީއެއް ނުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

« 1 ...