ތ. ކަނޑޫދޫ

މިއަހަރުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާ ރަށަކަށް ކަނޑޫދޫ

ރާއްޖެއިން ލިބޭ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ބޭރުން އެތެރެކުރާ ނަމަ ޓެކްސް ނަގަަނީ

ފާއިތުުވި 15 އަހަރު ނުހިންގާހާ ގިނަ މަޝްރޫއު މިހާރު ރަށުގައި އެބަ ހިނގާ: ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލު

ރައީސް ސޯލިހު ތ. އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކަނޑޫދޫ ހުރިހާ ގެއަކަށް މަސް

ފަޅުރަށަކުން ކުދިންތަކަކަށް ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ހަސަން މޫސާއަށް ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އީސީން ކުރި އިއުލާން ބާތިލުކޮށްފި

ކިނބިދޫއާއި ކަނޑޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކަނޑޫދޫ ތުނޑީގައި ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް ހަދައިފި

ފުވައްމުލަކާއި ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓާއި ކަނޑޫދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

1

ކަނޑޫދޫ މީހުން ކަކުޅަހުގައި ވާޖެހުން، ހަގީގަތެއްތަ؟

« 1