ކުޅިވަރު

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ބީއެމްއެލް

ސޯޝަލް ސެންޓަރު އިންޑޯ ހޯލް އޭސީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

1

އަގު ނަގައިގެން ދޫކުރަމުން އައި މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް ދަނޑުތައް ހިލޭ ދޫކުރަން ނިންމައިފި

2

ބިދޭސީންނަށް ކްރިކެޓު މެޗުތައް ބެލޭނެ ގޮތަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޮޑު ސްކްރީނެއް ބަހައްޓައިފި

2

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލައިފި

2

ކުޅިވަރު ކުރިއެވުމަށް ލަންކާއިން އެހީތެރިވުމާބެހޭގޮތުން، މަހްލޫފު ރާޖަޕަކްސައާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އޭޝިއަން ބޯޑީ ބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ކްރިކެޓް ޗާޓުން ރާއްޖެ ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރް

އެސްއޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019ގެ އެޗްއޯޑީއަކަށް މާޒިން ހަމަޖައްސައިފި

ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ޒިންމާތަކުން ދުރުކޮށް، ހިންގުން ވަގުތީ ކޮމެޓީއަކާ ހަވާލުކޮށްފި

5

ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް، ޓީސީން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށް، ރޮނާލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް އިން ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

... 98 ...