ކުޅިވަރު

އޮޒިލްގެ ކައިވެނި ހަފުލާގައި ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ޕަވާ ބޯޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުން ހަވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޗެލްސީން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި، އާސެނަލަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތެއް ނެތް

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފު، ކުއީން ވަހީދާއި ހަސަން މަނިކުއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަގާމަށް ބޮޑު ހީނާ އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ވޮލީބޯލް ވެޓަރަންސްގެ އޮނަރަރީ މެންބަރުކަން ރައީސަށް އަރުވައިފި

ވިދިވިދިގެން ހަތްވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާނުން ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތިންއަހަަރަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާބެހޭގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އެމްޕީންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

އޭޝިއަން ހޯޕްސް ޓޯނަމަންޓްގެ ފައިނަލަށް ދީމާ ދަތުރުކޮށްފި

ސިޓީން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

މިއަހަރު އަޅާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ: މަހުލޫފު

... 99 ...