ހާއްސަ ރިޕޯޓް

މިމްރާހުގެ ކުއްލި މަރާއެކު އުނގޫފާރާއި ފުޓުބޯޅަ އާއިލާއަށް ޝޮކެއް، އެކުވެރީންނަށް ހަށިގަނޑު ފެނުނީ މޫދު އަޑިން

1

ފަހުވަގުތު އެންމެ ލޯބިވާ ކުޅިވަރުގެ ކޯޓުތެރޭގައި: މެޔަށް ތަދުވިހެން ހީވެގެން އެހީމަ ބުނީ އޯކޭ ކަމަށް، ކުޅެވޭނެ ކަމަށް

1

ވިފާގު: އެލްޓީގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ފުޓުބޯޅައިގެ އާ ތަރި

1

ވިކްޓްރީ އާއި ނިއުގެ "ރަސްވާދަ" މިރޭ، ފުޓުބޯޅަ ފޯރީގެ އެނބުރި އައުމެއް!

ވިކްޓްރީއާއި ނިއު އެނބުރި އައުން ފުޓުބޯޅައަށް އާދިރުމެއް، "ވަގުތީ" ނުވެ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް ބޭނުންވޭ

ރައިއޯލާ: ޕިއްޒާ ޝެފަކުން "ސުޕަ އެޖެންޓް" އަކަށްވި ދަތުރުގައި ނަފުރަތާއި ލޯބި!

މޯހަންގެ އަމާޒު އުނގޫފާރު ޕްރިމިއާ ލީގަށް ގެނައުމަށް، ޗެލެންޖުތައް ގިރާކުރަން ތައްޔާރު!

ޗެލްސީގެ ވެރިޔާއަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކުލަބު ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް، މިއީ އާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު!

ރަޝިއާ ފުޓްބޯޅައިން ބޭރުކުރުން: ތަފާތުކުރުން ދައްކާލައި މުސްލިމުންނަށް ހަޖޫޖެހުން!

4

ރަޝިއާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ: ދެގައުމު އަދި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައަށް ލޮޅުންތަކެއް!

1

ރަހީނެއްގެ ދުލުން: ވަޅީން ބިރުދެއްކި، އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް

4