Close

ހާއްސަ ރިޕޯޓް

އެފްއޭއެމްގެ ފައިސާގެ "ބަހަނާ"އަށް ނިމުމެއްނައި، ގޯލުފުނި ތަކާއެކު ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ޖީލުތަކެއް ގެއްލިދަނީ

ރާއްޖޭގެ ލީގުގައި ވެސް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން އިތުރުކުރަން މަޖުބޫރު؟ ދަރަނީގެ އަނދަވަޅެއް!

ތަދާއި ވޭނުގެ 4 އަހަރު، ބަހުރޭން މެޗުގައި ބިނދުނު ކަށިގަނޑު ބުރިކޮށްލައި ޒެޑޭ އަނެއްކާވެސް ދަނޑަށް

ސައްތައިންސައްތަ ރެކޯޑަކާ ބުރު ގޮވައިގެން އާފިއު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް، މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޗަލެންޖް!

މިމްރާހުގެ ކުއްލި މަރާއެކު އުނގޫފާރާއި ފުޓުބޯޅަ އާއިލާއަށް ޝޮކެއް، އެކުވެރީންނަށް ހަށިގަނޑު ފެނުނީ މޫދު އަޑިން

1

ފަހުވަގުތު އެންމެ ލޯބިވާ ކުޅިވަރުގެ ކޯޓުތެރޭގައި: މެޔަށް ތަދުވިހެން ހީވެގެން އެހީމަ ބުނީ އޯކޭ ކަމަށް، ކުޅެވޭނެ ކަމަށް

1

ވިފާގު: އެލްޓީގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ފުޓުބޯޅައިގެ އާ ތަރި

1

ވިކްޓްރީ އާއި ނިއުގެ "ރަސްވާދަ" މިރޭ، ފުޓުބޯޅަ ފޯރީގެ އެނބުރި އައުމެއް!

ވިކްޓްރީއާއި ނިއު އެނބުރި އައުން ފުޓުބޯޅައަށް އާދިރުމެއް، "ވަގުތީ" ނުވެ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް ބޭނުންވޭ

ރައިއޯލާ: ޕިއްޒާ ޝެފަކުން "ސުޕަ އެޖެންޓް" އަކަށްވި ދަތުރުގައި ނަފުރަތާއި ލޯބި!

މޯހަންގެ އަމާޒު އުނގޫފާރު ޕްރިމިއާ ލީގަށް ގެނައުމަށް، ޗެލެންޖުތައް ގިރާކުރަން ތައްޔާރު!

ޗެލްސީގެ ވެރިޔާއަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކުލަބު ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް، މިއީ އާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު!

« 1