ލުއި ޚަބަރު

ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިން "ދުވާފަރު އެކުވެނި ބީޗް" ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު!

އެކްސްކްލޫސިވް: ޝިދާތާ ވިދާޅުވަނީ ޒިޔާ ވަރަށް ގުޅޭ ކަމަށް، ކައިވެނި އަންނަ މަހު

ޗިކާގޯ އެއާޕޯޓުގައި ތިންމަސް ވާންދެން "ފިލައިގެން" ދިރިއުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޒާރީ ޔޯގާ: އެމެރިކާ ދެމަފިރީންނަށް ފުރިހަމަ ޔޯގާގެ ހިދުމަތެއް! ޒާރީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓަށް!

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ސެޓުތަކުގައި އުޅެން ޖެހޭ ގޮތަށް ބަދަލު އަޔަސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުގެއްލޭ: ސާރާ

ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ފްލައިޓެއްގެ ފިޔަގަނޑަށް މީހަކު އަރައިފި

އެމެރިކާގެ އުޓާ އިން ފެނުނު ދަގަނޑު ގެއްލިއްޖެ

އެންމެ އަވަހަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބައްރަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ހައުލާއަށް

މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުޑަ ބޯޓު، ސައިޒަކީ އިސްތައްޓެއްގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި

ދަރިފުޅުލައިގެން ސްޓްރޯލާއާ އެކު ދުވެގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

111 ފޫޓް ލެގޯ ބްރިޖަކާއެކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އެންމެ އިތުބާރު ކުރާ ބްރޭންޑަކަށް އަމީތާބް

« 1