Close

ލުއި ޚަބަރު

ކިއަރާ އަދި ސިދާތުގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓަށް "ޒޮމަޓޯ" ކުރި ކޮމެންޓަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން!

ގާނާގެ އުމުރުން 29 އަހަރުވީ ފިރިހެނަކު ހުއްޓުމެއްނެތި ދިގުވަނީ!

ގާނާގެ އުމުރުން 29 އަހަރުވީ ފިރިހެނަކު ހުއްޓުމެއްނެތި ދިގުވަނީ!

1

ސެނެގޯލްގެ މީހަކު ފަސް މިލިޔަން ގަސް އިންދުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

މަންމަގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ދޮވެލި ދަރިފުޅު ވިހިއަހަރަށް ޖަލަށް!

ވައިފައި ސްޕީޑު މާ ދަށީތަ؟ މި 4 ކަންތައް ކޮށްލައިގެން ހައްލެއް ހޯދިދާނެ

ފިކުރުތަކާ ދުރުވުމަށްޓަކައި ރޮނާލްޑޯ ދުބާއީގައި!

7

ކުރީގެ މަހުޖަނަކު ސޮސޭޖު ދޮލަނގު ބޮލަށް ލައިގެން މަގުމައްޗަށް!

އެންމެ ގިނައިން ރަން ނެގެނީ ކޮން ގައުމަކުންކަން އެނގޭތަ؟

އެފްރިކާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު މިސްރުގެ އާ ވެރިރަށުގައި

ކޮފީއަކީ އުމުރު ދިގުކޮށްދޭ އެއްޗެއްކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރި އައު ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

ބައްޕަގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވުމަށް ދޮންމަންމަޔަކު ގެޔަށް ގެނައީ ކުދިން އެއްބަސްކިޔާފައި!

1
« 1 ...