Close

ށ. މަރޮށި

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން: ކޮމަންޑޫ ދެވަނަ ފޮއްޓާއި ފޯކައިދޫ އެއްވަނަ ފޮށި ބަންދު ކޮށްފި

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން: މިހާތަނަށް 44.48 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ލައިފި

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް، އޮމާންކަމާއެކު ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް އެބަދޭ: ހަބީބު

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން: އެމްޑީޕީން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ ދެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް

ކޮންމެ މީހަކު އިންތިހާބު ކުރިޔަސް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްދާނެ: ރިޔާޒް

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިމްރާންވެސް ނުކުންނަވައިފި

އެޗްޕީއޭ މެދުވެރިކޮށް ބައި އިލެކްޝަނަށް ދަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން: ޝުޖާއު

1

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނޫން މީހަކު ހޮވައިގެން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މޮޅެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިނަށް ގާސިމް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގެންފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ހަންނާންގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް، ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންޓްރެސްޓު ފްރީ ލޯނު ދޭނަން: ހަންނާނު

މަރޮށީ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

« 1