ސްކޫލް ކުދީން

ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

އަމީިނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އީމާން ސަހީލް ޖަލީލް

ސްކޫލްތަކުން ޖިންސީ ގޯނާގެ 40 ރިޕޯޓެއް ލިބި 30 މީހަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފިން: އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

އާ 16 ކުލާސްރޫމާ އެކު އދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ އާއި އެޑިއުކޭޝަނާއި ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ސީއެޗްއެސްސީގެ އިމާރާތެއް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން މާހައުލެއް ގާއިމުކުރަން މަޖިލިސްއަށް ހުށަހަޅައިފި

ވަޒީފާގެ ފަހަތުން ދުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވިސްނަންވީ އީޖާދީ ވިސްނުންތައް ތަރައްގީކުރަން: ރައީސް

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް މީހުން ޝައުގުވެރި ނުވާ ސަބަބުތައް ހޯދަން އިލްމީ ދިރާސާއެއް ކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގަތީ އެންމެ ހުނަރުވެރި ކުދިން ޓީޗަރުންނަށް ވުމަށް

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ ހެދުމުގައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް

ދިވެހި ބަހަށް ފަރިތަ، ދިވެހި ތާރީހާއި ސަގާފަތަށް ފަހުރުވެރި ދަރިން ބިނާކުރަން އެބަ ޖެހޭ: އިމްރާން

« 1 ...