Close

ސްކޫލް ކުދީން

އެމްޕީއެލްގެ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހަތް ފޮޅުވަތް: މައިބަދަ "ރޫޅިފައިވާ" ޖީލެއް، މަގޭ ދަރިފުޅުގެ ފޮތްދަބަހުގައި 5 ކިލޯ!

9

ހަތް ފޮޅުވަތް: ކުލާސް ޓީޗަރާއެކު ފޮޓޯ ނަގާނެކަމެއް ނެތް، އެއީ ކަޑަ މީހެއް!

6،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ފަށައިފި

ހިޔާ ފުލެޓް ސަރަހައްދުގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބަސް ދަތުރެއް

ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްމާޓް ވޮޗް އެޅުން މަނާކޮށްފި

މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރި މައްސަލައިގައި އަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރިން ކޯޓަށް

ނަމެއްގައި ހިލޭވި ސްކޫލް ތައުލީމު، އަތުން ކުރާންޖެހޭ ހަރަދު ހާހުން އަރައި ބެލެނިވެރީން ގޮތްހުސްވެފައި!

5

ވަން ފޮޓޯ: ޖަމާލުއްދީން ދަރިވަރުންނަށް އޮންލީ ބްލޫ - ކަނޑު އަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓުން ދިން މެރިން ޓުއާ

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން އޮގަސްޓް ހައެއްގައި

އެމްޕީއެލްގެ ފުރަތަމަ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ބޭރުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ޓީޓީ ހެދުމުގެ ކަންކަން ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

« 1 ...