ސްކޫލް ކުދީން

މޮޅު، ތޫނުފިލި ކުދިން ޓީޗަރުންނަށް ނުވާނަމަ، އެވޯޑު ލިބޭ ކުދިން މަދުވާނެ: މިނިސްޓަރު

އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލްގެ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނައިގައި ރާއްޖޭގެ 37 ދަރިވަރުން

ކުއްޖާ ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެ، މަޖުބޫރުކުރުވުމުން ހުނަރު ނުފެނިދާނެ: ރައީސް

އެޑެކްސެލްގެ ބަދަލުގައި ކެމްބްރިޖު އިންޓަނޭޝަނަލް އިމްތިހާނު ދޭން ފަށަން ނިންމައިފި

ދަރިވަރަކަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯ ދައުރުނުކުރަން އެދިއްޖެ

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާއަތުގައި އަސުރު ނަމާދުކުރަނީ

ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ތަފާތު އުފާވެރި މަންޒަރެއް، ކުލާސްތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލަޔަށް

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

މަމްސް ޖަމިއްޔާގެ "ބެކް ޓު ސްކޫލް 2022" ޕްރޮގުރާމަށް ދިރާގުގެ އެހީ

ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި، 93000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން

ޓީޗަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރަން މިއަހަރު ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި އިގުތިސާދު ކުރުމަށް ރައީސް ދަރިވަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

« 1 ...