ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

ރިސޯޓުތަކާއި ސިނާއީ ރަށްރަށުގައި 30 މީހުން، ބޭރު ގައުމެއްގައި 150 މީހުން ތިބިނަމަ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ

މިނިމަމް ވޭޖާއި ސާވިސް ޗާޖުގެ ބަދަލު: އާމްދަނީއަށް އައި ބަދަލުން އާއިލާތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެއްޖެ: ރައީސް

1

ރިސޯޓު ހަދަން ކުއްޔަށް ދޭ ލިސްޓުން ބޯހުރާ އުނިކޮށްފި

ޝަންގްރިއްލާގެ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލަން ވާނީ ނިންމާފައި: ރައީސް

ރިޒް ކާލްޓަންއިން މިމަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 69،000 ރުފިޔާ

ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯޓެއް ހަދައިދޭނަން: ނަޝީދު

ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ގަންނަނީ

1

ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން 16 ތަން ބިޑަށް، ފެށޭ އަގު ދެލައްކަ ޑޮލަރުން މަތީގައި!

އީއައިއޭ ނުހަދައި ހުރުއެޅީގައި މަސައްކަތްކުރުމުން 28 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

9 އަތޮޅެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 14 މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންނަމަ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުގެ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލާނަން: ރައީސް

"އުރީދޫ ފަން ރަން"ގެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްގެން ރިސޯޓު ދަތުރެއް!

« 1 ...