ރ. ދުވާފަރު

އޭދަފުއްޓާއި ދުވާފަރަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުށި އަތޮޅު ފައިނަލަށް

ދުވާފަރުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ދުވާފަރު މަގުތަކަށް ހިލަ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ 50 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ދުވާފަރުގައި އިތުރު ސޯލާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކޮށްފި

ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފެށިގެން ކުރިއަށް، ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ 57 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ދުވާފަރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ދުވާފަރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ހަތަރު މަސް ފަހުން ދުވާފަރު އާންމު ހާލަތަށް

ރ. ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ދުވާފަރުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރު ކަރަންޓީނުގައި، ކޮވިޑުގެ ހަތަރުވަނަ މަރާއެކު ރަށުގައި މުޒާހަރާ!

ކޮވިޑުގައި ދުވާފަރުން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 221 އަށް

« 1